South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu
UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE.
Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 - 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to

“IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact” 

z wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: ERASMUS+ Knowledge Alliance

Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w Santiago de Compostela

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 4.11- 8.11.2019 pracownik South Poland Cleantech Cluster, Karolina Najder, uczestniczyła w wyjeździe do Santiago de Compostela na Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w ramach projektu Fundacji Inteligentna Małopolska: Inicjatywa Awangarda w Małopolsce.

Celem projektu jest wsparcie współpracy międzynarodowej małopolskich przedsiębiorców i klastrów (uzyskanie przez ich projekty biznesowe poziomu TRL 8-9), zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, ograniczenie kluczowych deficytów gospodarki Małopolski (mały popyt na innowacje, małe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym na B+R) oraz przyczynienie się do utrzymania i poprawy konkurencyjności europejskiego sektora produkcji.

Dla South Poland Cleantech Cluster wyjazd okazał się bardzo dobrą okazja do nawiązania kontaktów międzynarodowych, które prawdopodobnie zaowocują współpracą przy pisaniu wspólnych wniosków projektowych o fundusze unijne. Dzięki temu, że region Małopolski jest zaangażowany w Inicjatywę Awangarda Karolina wystąpiła podczas wydarzenia z prezentacją dotyczącą klastra. Tego typu prezentacje są zawsze znakomitą formą promocji i dają możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej.

Region Małopolski reprezentowali:

Barbara Grodowska – Fundacja Inteligentna Małopolska
Karolina Najder – SPCleantech Cluster
Andrzej Czulak – New Era Materials sp. z o.o.
Marta Czulak – GOFAR sp. z o.o.
Anna Sowa – Jadczyk – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Marcin Derejski – Magnoterm sp. z o.o.