SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w Santiago de Compostela

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 4.11- 8.11.2019 pracownik South Poland Cleantech Cluster, Karolina Najder, uczestniczyła w wyjeździe do Santiago de Compostela na Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w ramach projektu Fundacji Inteligentna Małopolska: Inicjatywa Awangarda w Małopolsce.

Celem projektu jest wsparcie współpracy międzynarodowej małopolskich przedsiębiorców i klastrów (uzyskanie przez ich projekty biznesowe poziomu TRL 8-9), zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, ograniczenie kluczowych deficytów gospodarki Małopolski (mały popyt na innowacje, małe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym na B+R) oraz przyczynienie się do utrzymania i poprawy konkurencyjności europejskiego sektora produkcji.

Dla South Poland Cleantech Cluster wyjazd okazał się bardzo dobrą okazja do nawiązania kontaktów międzynarodowych, które prawdopodobnie zaowocują współpracą przy pisaniu wspólnych wniosków projektowych o fundusze unijne. Dzięki temu, że region Małopolski jest zaangażowany w Inicjatywę Awangarda Karolina wystąpiła podczas wydarzenia z prezentacją dotyczącą klastra. Tego typu prezentacje są zawsze znakomitą formą promocji i dają możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej.

Region Małopolski reprezentowali:

Barbara Grodowska – Fundacja Inteligentna Małopolska
Karolina Najder – SPCleantech Cluster
Andrzej Czulak – New Era Materials sp. z o.o.
Marta Czulak – GOFAR sp. z o.o.
Anna Sowa – Jadczyk – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Marcin Derejski – Magnoterm sp. z o.o.