SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Tworzenie platformy urbanhub europe

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

South Poland Cleantech Cluster odwiedził 28.12.2021 BLOXHUB w Kopenhadze, DK. Podczas kolejnego spotkania CEO w BLOXHUB, Torben Klitgaard oraz CEO w SPCleantech, Janusz Kahl omówili strategie dalszej budowy platformy zrównoważonej urbanizacji urbanhub europe w której uczestniczą wiodące huby unijne: BLOXHUB Copenhagen, KIRAHub Helsinki, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona oraz krakowurbanhub.

Partnerem strategicznym krakowurbanhub jest BLOXHUB w Kopenhadze, DK, wiodąca europejska platforma zrównoważonej urbanizacji. Głównym inicjatorem BLOXHUB jest miasto Kopenhaga, Ministerstwo Przemysłu, Biznesu i Finansów oraz Realdania. BLOXHUB zrzesza ponad 380 miast, organizacji i przedsiębiorstw w tym South Poland Cleantech Cluster.

krakowurbanhub to CEE centrum zrównoważonej urbanizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, oparte na przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają partnerstwa i nowych sposobów współpracy. Zrównoważenie miast to złożone wyzwanie. Aby go rozwiązać, potrzebujemy partnerstwa.

krakowurbanhub to miejski hub innowacji, który skupia firmy, organizacje i naukowców, aby współtworzyć (co-create) rozwiązania dla lepszych miast. Opiera się na przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają nowego podejścia do współpracy.

krakowurbanhub jest polską i środkowo-wschodnią europejską platformą dla przyszłych rozwiązań miejskich, a także „one point entry” na rynek polski i Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych firm. Poprzez indywidualne działania, krakowurbanhub łączy firmy, organizacje i naukowców w celu skalowania biznesu i wspierania zrównoważonych rozwiązań miejskich.

krakowurbanhub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa

krakowurbanhub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.

Celem krakowurbanhub jest integracja środowiska poprzez:

CONNECT – interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – dzielenie się wiedzą i komunikacja na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – wyniki komercyjne dla rynku globalnego
CO-CREATE – ułatwianie współtworzenia
Partnerstwa – łączenie ludzi, dzielenie się wiedzą i skalowanie biznesu poprzez programy innowacyjne, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy  
co – operate, co – create, co – innovate, co – work, co – inspire, co – invent, co – design, co – experiment
re – invent, co – create

„Obszary miejskie powinny być inkluzywne, bezpieczne, zrównoważone i odporne

9 sposobów, aby miasta były bardziej zrównoważone:

 • zrównoważony system transportu miejskiego
 • rozwiązania oparte na naturze
 • zielone otwarte przestrzenie miejskie
 • sieci społecznościowe
 • inteligentne rozwiązania
 • perspektywa płci
 • zintegrowane podejścia
 • platformy współpracy
 • współpraca międzynarodowa

Dołącz do krakowurbanhub, hub zrównoważonej urbanizacji Europy Środkowo-Wschodniej i uzyskaj dostęp do globalnej i lokalnej sieci, obiektów i działań. Jako członek społeczności zyskujesz dostęp do ekosystemu i dopasowanych partnerstw, które pomogą ci łączyć się (CONNECT), udostępniać (SHARE) i skalować (SCALE) twój biznes.