SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

OSS krk HubRenowacji

OSS krk HubRrenowacji budynków mieszkalnych to projekt, którego operatorem jest SPCleantech realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski (SGiPM) w ramach unijnego projektu RenoWave, Interreg Baltic Sea Region.

OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych to kompleksowy model usługowy, który za pomocą platformy internetowej integruje różne usługi potrzebne do przeprowadzenia procesu termomodernizacji lub renowacji budynku mieszkalnego. Ten model ma na celu ułatwienie i usprawnienie całościowego procesu modernizacji i naprawy budynków dla właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Dzięki OSS krk HubRenowacji właściciele budynków i zarządcy nie muszą samodzielnie koordynować różnych firm i specjalistów, aby przeprowadzić remont. Mogą korzystać z jednego punktu kontaktowego, który organizuje wszystkie niezbędne usługi. Właściciele mają możliwość uzyskania kompleksowej analizy stanu budynku i zaproponowania odpowiednich rozwiązań renowacyjnych. To pomaga im podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące modernizacji budynku.

Zamiast poszukiwać różnych firm i koordynować harmonogramy, właściciele mogą zlecić cały proces jednej organizacji. To zmniejsza ilość pracy administracyjnej i czas potrzebny na zarządzanie remontem. OSS krk HubRenowacji może negocjować lepsze ceny za usługi, ponieważ korzystają z wypracowanych relacji z dostawcami. Ponadto eliminacja zbędnego pośrednictwa może zmniejszyć koszty koordynacji i administracji.

W rezultacie OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych może przyczynić się do bardziej efektywnego, szybszego i lepiej zorganizowanego procesu modernizacji budynków, co przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i społeczności lokalnej. 

Beneficjenci OSS krk HubRenowacji

Beneficjentem OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych może być wiele stron zaangażowanych w proces renowacji.

Właściciele nieruchomości: Właściciele budynków mieszkalnych są jednymi z głównych beneficjentów OSSkrk HubRenowacji. Dzięki temu rozwiązaniu mają możliwość skorzystania z kompleksowej usługi renowacyjnej, co oznacza mniejszy nakład pracy i stresu związany z koordynacją różnych wykonawców oraz lepszą kontrolę nad całym procesem.

Wykonawcy i dostawcy usług: Firmy i specjaliści wykonujący prace renowacyjne również mogą korzystać z OSS krk HubRenowacji jako sposobu na zwiększenie swojego zasięgu i zdobycie nowych klientów. W ramach OSS krk HubRenowacji mogą otrzymywać regularne zlecenia na różnorodne projekty renowacyjne, co może przyczynić się do wzrostu ich dochodów.

Konsultanci i eksperci: Osoby posiadające specjalistyczną wiedzę na temat renowacji budynków mogą również znaleźć korzyści w ramach OSS krk HubRenowacji. Mogą one być zatrudniane jako konsultanci techniczni, doradzający klientom w zakresie najlepszych praktyk renowacyjnych, wyboru materiałów i technologii, co przyczynia się do poprawy jakości przeprowadzanych prac.

Społeczność lokalna: Poprawa stanu technicznego i estetyki budynków mieszkalnych korzystnie wpływa na społeczność lokalną. Estetyczne i dobrze utrzymane budynki mogą zwiększać wartość nieruchomości w okolicy, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz przyciągania nowych mieszkańców i inwestorów.

Środowisko: W przypadku renowacji z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, OSS krk HubRenowacji może przyczynić się do ograniczenia zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i innych negatywnych wpływów na środowisko naturalne.

Ogólnie rzecz biorąc, OSS Krk HubRenowacji budynków mieszkalnych przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom poprzez zwiększenie efektywności, poprawę jakości usług i skrócenie czasu realizacji projektów renowacyjnych.