SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie z fińskim konsorcjum, IHDA

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech spotkał się 01.12.2022 w Ambasadzie Finlandii w Warszawie z fińskim konsorcjum 7 wiodących firm specjalizujących się w budowie i renowacji szpitali, Integrated Hospital Design Alliance (IHDA). Podczas spotkania przedstawiciele konsorcjum przedstawili plany związane z rozpoczęciem działalności w Polsce i stwierdzili, że SPCleantech mógłby być wspaniałym polskim partnerem.

Firmy specjalizujące się w projektowaniu i budowie fińskich szpitali wspólnie zainicjowały projekt Integrated Hospital Design Alliance (IHDA), który promuje eksport wysokiej jakości technicznej i funkcjonalnej ekspertyzy w zakresie projektowania fińskich szpitali do Europy.

Pionierska na arenie międzynarodowej fińska wiedza w zakresie projektowania szpitali jest eksportowana do Europy w ramach sojuszu skupiającego ekspertów oraz projektów usług, architektów i głównych projektów, projektantów HVAC, konstruktorów i ekspertów zarządzania projektami.

W projekt Integrated Hospital Design Alliance (IHDA) zaangażowały się wiodące firmy projektujące szpitale Granlund, AINS Group, Nordic Healthcare Group, architekci AW2 i Integrated Healthcare Design. Jako nowe firmy, w sierpniu 2022 do projektu dołączyli architekci Vison i K2S. Wszystkie firmy mają doświadczenie w realizacji znaczących projektów szpitalnych w Finlandii w latach 2000.

Celem projektu IHDA jest budowanie świadomości i zainteresowania techniczną i funkcjonalną wiedzą projektową fińskich szpitali, która została rozwinięta do najwyższego poziomu podczas reformy fińskich szpitaliw 2010 roku. Celem jest również zaoferowanie fińskiej wiedzy fachowej na rzecz budowy szpitali i reformy opieki zdrowotnej w Europie.

Uzupełniająca wiedza firm należących do sojuszu wspiera kompleksowe planowanie i budowę inteligentnych, zorientowanych na klienta i wydajnych funkcjonalnie szpitali, od pierwszych etapów projektu po uruchomienie i konserwację obiektów szpitalnych.