SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Life Science Open Space 2019-Biogospodarka

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
We wtorek 26 listopada 2019, prezes South Poland Cleantech Cluster, Janusz Kahl poprowadził sesję „Biogospodarka” podczas Life Science Open Space 2019 wydarzenia, które odbyło się w Kraków Expo. Jest to międzynarodowa impreza partnerska Województwa Małopolskiego stanowiąca platformę dla pomysłów, szans i współpracy, których celem jest zastosowanie wiedzy i technologii poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość dla rozwiązania problemów oraz wykorzystania szans związanych stale rosnącym tempem życia i wzrostem cywilizacji.
 
Wśród 14 sesji tematycznych dotyczących między innymi leków, żywności, innowacyjnego szpitala, urody, aktywnego życia, zdrowego domu znalazły się dwie sesje poświęcone tematom realizowanym w ramach programu Inicjatywa Awangarda: Biogospodarka i Druk 3D w medycynie.

Sesja Biogospodarka jako jedyna prowadzona była w języku angielskim. SPCleantech przedstawił projekt, który będzie realizowany we współpracy z partnerem duńskim oraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.


W sesji Biogospodarka wzięli udział:

 • Maurizio Bettiga ze szwedzkiego EviKrets opowie o postępie i business case w biogospodarce;
 • Niels Dalhoff z Danii wyjaśni, jak wykorzystać dla siebie potencjał biogospodarki;
 • Rafał Łazanowski z Wessling Polska przybliży niewidoczne zagrożenie, jakim jest mikroplastik;
 • Janusz Kahl z South Poland Cleantech Cluster opowie o zintegrowaniu procesu oczyszczania ścieków z systemami produkcji rolnej i biogazowni;
 • Maciej Guzik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN przedstawi demo case realizowany w ramach Inicjatywy Awangarda.

Biogospodarka nie jest kolejnym modnym tematem rozmów ambitnych naukowców. To konieczność, bez której światowa gospodarka nie jest w stanie rozwijać się w przyszłości. Powinna być rozwijana w kontekście zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, polegającym na efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, biodegradowalności i inteligentnej konsumpcji, wykorzystania innowacji oraz zmiany stylu życia i diety.

Pionierzy biogospodarki zrozumieli już, że to nie tylko konieczność, ale również olbrzymi potencjał i szansa dla przedsiębiorczych i innowacyjnych osób. Sesja biogospodarka jest właśnie adresowana do Nich.  Gdzie są szanse na rozwój? Z kim można lub trzeba wejść we współpracę, aby nie pozostać na marginesie zdarzeń? Jakie technologie będą odgrywać kluczową rolę w gospodarce przyszłości? Czy oto zawsze musi być technologia, czy można zyskać dzięki rozwiązaniom nie-technologicznym?

#LSOS19 to unikalne wydarzenie, w którym biorą udział wyłącznie osoby otwarte i nastawione na wspólne działania w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii i zdrowia. 

To przestrzeń gdzie nauka i innowacja spotyka się z biznesem i kapitałem. To także intedyscyplinarny tygiel, którego rezultatem są nowe kontakty, projekty, technologie i produkty dla Zdrowia i Jakości Życia.