SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Spotkanie klastrów grupy Wyszechradzkiej

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 11 czerwca 2018, SPCleantech uczestniczył w warsztatach dotyczących współpracy Smart City Clusters z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy) zorganizowanych przez Slovak University of Technology w Popradzie (Słowacja) i słowackim Smart City Cluster.

W dniu 01.07.2018 Słowacja przejęła od Węgier Prezydencję krajów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie stanowiło kontynuację węgiersko-słowackiej negocjacji w sprawie współpracy klastrowej w lutym 2018, kiedy to zaproponowano współpracę pomiędzy państwami V4 w zakresie rozwiązań smart city z udziałem departamentów rządowych Słowacji i Czech.

 • Janusz Kahl, CEO in SPCleantech, Polska
 • Maroš  Finka, STU, member of Slovak Smart City Cluster (SSCC), Chairman of the Board of SSCC, Słowacja
 • Gabor Dávidházy, National Mobile Payment PLC, Węgry
 • Jozef Regec, director of Czech Smart City Cluster, Czechy
 • Kamila Gejdošová, MDaV, Słowacja
 • Ján Michlík, Slovanet, a board member of SSCC, Słowacja
 • Jíři Stich, executive manager of CCSS, Czechy
 • Peter Chochol, Atos, board member of SSCC, Słowacja
 • Jozef Ridzik, Investment Management Section ÚPVII SR, Słowacja
 • František Suchý, Department of Financial Instruments, Division of Investment Management,Ů PVII SR
 • Petr Smolník, active coworker of CSCC in a field of presentation and PR, Czechy 

Rok temu partnerzy omówili po raz pierwszy inicjatywę, ale teraz jest czas na bardziej szczegółowe omówienie projektu współpracy. Partnerzy omówili podstawową koncepcję współpracy w przekrojowych tematach Smart City (SC). Inicjator projektu Węgierska Narodowa Płatność Mobilna jest zainteresowany otwartym dialogiem rozpoczynającym konkretną współpracę w postaci wspólnych projektów miejskich, mających na celu czerpanie korzyści z wspólnych działań zarówno dla obywateli, jak i turystów. Plan zakłada uruchomienie dialogu na temat tworzenia usług elektronicznych, który jest głównym tematem ich propozycji. Chcą nawiązać współpracę z przedstawicielami władz państwowych w celu przygotowania odpowiednich obszarów i tematów do rozpoczęcia współpracy. Partnerzy planują wypracować koncepcję w postaci dokumentu obejmującego wszystkich uczestników i znaleźć możliwość synchronizacji z ustawodawstwem zaangażowanych krajów. Zaangażowane regiony będą w centrum zainteresowania. Miasta z regionów współpracujących również zostaną zaproszone.

Idea współpracy została później zaproponowana Bratysławie. Nie ma potrzeby kreowania wielkich wizji na początku. Konieczne jest wyznaczenie celów do testowania, ich weryfikacja, a następnie kontynuacja projektu poprzez wdrożenie rozwiązań w określonych obszarach. Węgierscy partnerzy skontaktowali się z Narodowym Bankiem na Węgrzech, szukając pomocy przy różnych projektach, ale bank musi znać konkretne warunki, intencje, zwroty i tak dalej. Muszą także znaleźć formę konceptualnego tła wymaganego do wsparcia i zaangażowania rządu. Najważniejszą rzeczą na początku jest stworzenie czegoś użytecznego dla krajów, co nie jest formalne. Na początku NMP rozpoczęło współpracę z kilkoma partnerami, uzgodniło opcje i możliwości i powoli rozszerzyło projekt. Na początku było wiele problemów, które stopniowo rozwiązywano. Obecnie partnerzy są gotowi do rozpoczęcia współpracy z koordynacją i wdrożeniem. Partnerami National Mobile Payment Plc są różne ministerstwa na Węgrzech. Pracują nad tworzeniem inteligentnych koncepcji we współpracy ze Słowacją, Czechami i Polską w różnych obszarach, takich jak transport, komunikacja itp.

Nie można realizować wszystkich pomysłów w tym samym czasie. Partnerzy muszą dzielić zasoby zgodnie ze znaczeniem zadań. Po pewnym czasie projekty muszą zostać sformalizowane, aby ułatwić realizację.

Następne kroki będą następujące:

 • Przygotowanie i zdefiniowanie tematów współpracy pomiędzy partnerami – 07.2018
 • Przygotowanie następnego spotkania do dialogu – 08-09.2018
 • Przygotowanie Memorandum współpracy przedstawicieli V4 w obszarze Smart City z ustalonymi tematami.