SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Aplikacje o środki unijne na innowacje

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech jako innowacyjny klaster cleantech wspiera swoich członków w zaangażowaniu się i realizacji innowacyjnych projektów (produkty, procesy, usługi, modele biznesowe). W procesie realizacji tego typu projektów wykorzystujemy dostępne środki unijne przeznaczone na ten cel Fundusz Europejski dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Ścieżka SMART.

Do pierwszego naboru 09 maja 2023 aplikację o środki na realizację innowacyjnych projektów korzystając ze wsparcia SPCleantech złożyło 5 członków klastra, a do drugiego naboru do 30 czerwca aplikacje złoży kolejnych 4 członków SPCleantech. Kolejne nabory ogłaszane są na bieżąco przez cały rok.

Cel FENG – Ścieżka SMART
Celem funduszu FENG – Ścieżka SMART zarządzanego przez PARP jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Kto może otrzymać dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowością w obecnej edycji programu Ścieżka SMART jest jego modułowość.

O modułach
Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Moduły obligatoryjne
W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Nie czekaj
Jeżeli masz innowacyjny pomysł, ale nie masz środków czy zasobów by go zrealizować skontaktuj się z nami. SPCleantech pomoże ci wraz z naszymi Partnerami dopracować twój pomysł, napisać agendę badawczą oraz przygotować aplikację.