Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Workshop „Innowacje i przedsiębiorczość zorientowana na zrównoważony rozwój (SOIE)”

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 22.05.2023 SPCleantech przeprowadził warsztaty dla firm członkowskich na temat „Innowacje i przedsiębiorczość zorientowana na zrównoważony rozwój (SOIE)”. Podczas tych warsztatów SPCleantech podzielił się doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas unijnego projektu „IMPACT – Budowanie kultur innowacji opartych na wartościach dla zrównoważonego wpływu na biznes”. SPCleantech jest członkiem konsorcjum europejskich uczelni i firm, które od […]

Czytaj więcej »

KOKOS – konkurs konstrukcji studenckich

 |  Kategoria: Wydarzenia

Prezezs SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył 13.05.2023 jako juror w Komisji konkursu KOKOS, czyli Konkursie Konstrukcji Studenckich. KOKOS to ogólnopolski projekt, realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w tym roku na AGH. Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów. Dodatkowo […]

Czytaj więcej »

Witamy nowego członka Stylinart

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech firmę spedycyjno-logistyczną Stylinart. Stylinart to zespół ludzi profesjonalnie zajmujących się branżą TSL. Od 1993 roku prowadzi działania na terenie Polski jak i całej Europy świadcząc usługi z zakresu transportu drogowego, spedycji oraz serwisu pojazdów. Zdobyte doświadczenie i stworzone zaplecze umożliwiają firmie podjęcie trudnych i wymagających zadań, które są realizowane rzetelnie i terminowo. Firma […]

Czytaj więcej »

VIl Forum Green Smart City

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 20-21.04.2023 odbyło się już VIl Forum Green Smart City zorganizowane Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Głównym celem wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony Środowiska, NGO, przedsiębiorcami, mieszkańcami Małopolski oraz wszystkimi zainteresowanymi tematami inteligentnych technologii dla Smart City i Smart Village. Prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział w otwierającej Forum dyskusji […]

Czytaj więcej »

Wizyta Green Tech Valley Cluster

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 14 kwietnia 2023 SPCleantech odwiedziła delegacja władz regionalnych, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych z kraju związkowego Styria w Austrii na czele z Barbarą Eibinger-Miedl, członkinią rządu kraju związkowego Styria ds. Gospodarki, Turystyka, Regiony, Nauka i badania. Celem wizyty było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy regionem południowej Polski a regionem Styrii w południowo-wschodniej części Austrii. […]

Czytaj więcej »

Szkolnie: Cyfryzacja zasobów

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech organizuje we współpracy z członkiem klastra Grupa4BIM oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski cykl szkoleń w formie webinariów na temat „Cyfryzacja zasobów i zarządzania aktywami”. Pierwsze szkolenie będzie miało miejsce w środę, 29.03.2023 o godz 10.00. Zarejestruj się na: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIkf-mhrDMpHNxo029rpCOtikeY4vaCUSu3   Szkolenie ma na celu pokazać korzyści z cyfryzacji zasobów i centralizacji repozytorium danych. Szybki […]

Czytaj więcej »

Kongres Invest Cuffs 2023 w Krakowie

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 24.03.2023 prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział jako prelegent w Kongresie Invest Cuffs 2023 organizowanym w Centrum Kongresowym, ICE w Krakowie.  W tym roku wydarzenie poświęcone było najnowszej inicjatywie Komisji Europejskiej, ESG. Skrót ESG można rozszyfrować jako ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To właśnie na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, której […]

Czytaj więcej »

Nabory do Ścieżki SMART w PARP

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Od 21 lutego 2023 przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm mogą składać wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 (FENG). Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. SPCleantech organizuje spotkania […]

Czytaj więcej »

SPCleantech wspiera nowe grupy SIG

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W chwili obecnej w ramach SPCleantech funkcjonuje 9 mniejszych grup SIG. Grupy te przygotowywały się od dłuższego czasu do aplikacji w ramach konkursu o środki z ogłoszonego 07.02.2023 naboru na innowacyjne projekty z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – ścieżka SMART. Ścieżka SMART to kontynuacja „szybkiej ścieżki” w NCNR, która dla MŚP jest […]

Czytaj więcej »

Warsztaty IMPACT w SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 13 – 14.02.2023 odbędą się w NordicHouse warsztaty organizowane przez SPCleantech oraz Politechnikę Krakowską w ramach unijnego projektu ERASMUS+ “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact”. Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat wyzwań i barier dla innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, które to bariery zostały zidentyfikowane podczas wywiadów z uczestnikami […]

Czytaj więcej »