South Poland Cleantech Cluster

"Business Networking połączony z prezentacją członków platformy VR, AR i MR"
South Poland Cleantech Cluster zaprasza Członków i Partnerów klastra na Business Networking Event

 wtorek, 27.11.2018, godz.16.00 - 19.00

Nasz cykliczny Business Networking Event to wyjątkowa okazja do zawierania nowych znajomości oraz kontaktów biznesowych. To również doskonała możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Podczas nieformalnego spotkania networkingowego członkowie platformy VR, AR i MR zaprezentują swoje firmy oraz najnowsze technologie z których ty także będziesz mógł skorzystać w przyszłości.

Kup darmowy bilet na: SPCleantech-networking

Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Energetyki, bud.C6, sala konf. 307/308, 3p.
ul. Czarnowiejska 36, Kraków
Parking: wjazd ul. Reymonta 7, brama główna
Hasło: cleantech

Podczas spotkania wylosowana zostanie specjalna nagroda dla szczęśliwego uczestnika wydarzenia

Nie zapomnij o wizytówkach, broszurach czy innych materiałach promocyjnych - mogą się przydać.

South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation”
(„Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Członkowie komitetu sterującego mają:

 • monitorować prace oraz wykonywać przeglądy raportów opracowanych przez PwC
 • spotykać się w Brukseli z EASME i Komisją Europejską, aby dokonać przeglądu postępów i omówić przygotowanie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
 • uczestniczyć w telekonferencjach
 • udzielać doradztwa i wskazówek w trakcie pracy

Zobacz więcej: Komitet Sterujący

SPCleantech oraz Life Science Cluster zorganizowały pierwsze w tym roku spotkanie klubowe poświęcone Bioekonomii (Biogospodarce), które odbyło się 21 stycznia 2016 w NordicHouse, siedzibie SPCleantech. Biogospodarka to jeden ze szczegółowych kierunków Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu” w Małopolsce, który obejmuje technologie, produkty i procesy, wykorzystujące odnawialne, biologiczne zasoby w celu wytworzenia żywności, materiałów i energii.

Program spotkania:

 • Jak inaczej wykorzystać biogaz? Reminiscencje ze spotkania przygotowującego projekt w ramach Inicjatywy  Awangarda (Firma Energy Solutions)
 • Inicjatywa Awangarda i planowane tematy pilotażowe
 • Bioeconomy Open Space podczas ECB 2016 – zaproszenie do prezentacji projektów
 • Giełda
 • Networking

DSC00040

Inicjatywa Awangarda (Vanguard Initiative – New Growth through Smart Specialisation) jest wspólnym przedsięwzięciem 29 regionów Europy, których celem jest bardziej efektywna realizacja strategii inteligentnych specjalizacji poprzez:

 • łączenie regionalnych  programów rozwoju ze strategiami na poziomie regionów, kraju i Europy. Członkowie Inicjatywy są zgodni co do potrzeby budowania wspólnych programów, tworzenia masy krytycznej oraz łączenia specjalistycznych kompetencji w dziedzinie nowych technologii i nowych rynków;
 • koordynowanie wspólnych inwestycji, powstałych w wyniku realizacji wspólnych programów. Członkowie Inicjatywy są zgodni, co do zasadności łączenia zasobów z funduszami europejskimi dedykowanymi nowym rynkom i technologiom;
 • rozwijanie regionalnych partnerstw i klastrów mających potencjał rozwoju, działających w ramach inteligentnych specjalizacji, do poziomu world-class-cluster, dające im możliwości konkurencji w skali globalnej. Członkowie Inicjatywy są zgodni co do potrzeby internacjonalizacji klastrów poprzez ponadregionalne i ponad sektorowe partnerstwa.

Aktualne tematy pilotażowe definiowane w ramach Inicjatywy Awangarda:

 1. Aromatics.
 • The aim is to move towards pilot (kg scale) production so that end-users can test novel materials, as well as to expand current activities and outreach towards end-users and other sectors and to diversify potential feedstocks. There is large industrial interest on this topic and key is to accelerate development through the network such that the EU can keep its top position in this area.
 1. Fine chemicals from lignocellulosic feedstock using fermentation.
 • This case relates to the lignocellulose case proposed by Biobased Delta, wherein fermentation of sugars obtained from sugar beet and lignocellulose will be used at large scale to produce cost-effectively a variety of basic and fine chemicals. An important activity is to map the EU value chain and to build up a business case. Things are gaining pace in The Netherlands, but this approach can be expanded to other region to upscale and get access to wider value chains.
 1. Gas fermentation from gaseous waste streams.
 • The idea here is to use gas as input for production of a number of chemicals. One can start from gas waste streams (e.g. Arcelor Mittal is setting up a big project for ethanol production) or using gasified biomass (e.g. from industrial/municipal waste). The idea is to test and optimize the gas fermentation of a number different gas streams.
 1. Bioplastics for food packaging.
 • This case will focus on the food packaging area as several lead users in different regions are heavily interested/active in this. Key drivers for switch to bioplastics include better performance and sustainability (using local, renewable feedstocks), especially in the niche of ‘biofood’ this is relevant. Activities include developing/testing materials for packaging purposes. Strong involvement of lead users (market pull) is considered key in this area, which applies also to many other Vanguard cases!
 1. Aviation Fuels.
 • Aviation is an interesting area for biofuels because biofuels aviation companies anticipate higher taxes on fossil fuels in the near future. In order to be successful in this area however, it is important to connect to existing key players (notably Sky Energy). Värmland will take stock of the current interests and reflect on a potential case.
 1. Biogas Beyond Energy.
 • Key is to move from a single-product process to a multi-products process. Biogas activities can be expanded in many ways, e.g. by using gas as car fuel or valorizing the digestate as lignocellulose source for production of a number of chemicals and materials. As such, the biogas case relates to many other cases. In the meeting in Milano, two outputs will be targeted: common vision, common roadmap with activities linked to the roadmap.
 1. Food applications from algae feedstocks.
 • An inventory will be made of the different interests and whether they fall within the scope of Vanguard (post research phase), then a decision on this case will be made. To this end, a telco will be organized in the coming weeks.
 1. Food/feed from agrofood waste.
 • From agrofood waste a number of useful components can be extracted, e.g. proteins, which are heavily imported to be used as animal feed. Scotland will develop a first note on the extraction of proteins from brewing/distilling waste for fish feed and then the overlap with interests of other regions interested in feed (South Netherlands) or food (Asturias, Navarra) as well as other regions that may want to join (e.g. Flanders) will be explored.