South Poland Cleantech Cluster

życzy wszystkim Członkom, Partnerom oraz Przyjaciołom

wszystkiego najlepszego w

nowym 2018 roku   

 

 
 

Artykuł umieszczony w czasopiśmie „Europrojekty PL/euroregiony” nr. 112/113, listopad/grudzień 2016.