SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Naszą misją jest zapewnienie kompleksowej obsługi właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych w procesie termomodernizacji lub renowacji. Poprzez naszą platformę internetową oraz Małopolskie Forum Współpracy integrujemy różne usługi niezbędne do tego procesu, umożliwiając efektywną koordynację działań oraz osiągnięcie optymalnych rezultatów.


Naszym celem jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków, ale także wspieranie społeczności lokalnych poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi naszych miast i poprawie jakości życia mieszkańców.