Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

krk UrbanHub

Celem krk UrbanHub jest wymyślanie miast na nowo (re-imagining) oraz współtworzenie miast przyszłości (Future Cities) we współpracy ze wszystkimi podmiotami i interesariuszami (co-creation) zainteresowanymi w tworzeniu zrównoważonych miast przyszłości.

krk UrbanHub to inicjatywa SPCleantech we współpracy z organizacjami z miast unijnych: BLOXHUB, Kopenhaga, KIRA Hub, Helsinki,  Hammer/Brooklyn, Hamburg, Munich Urban Lab, Monachium, Urban Resilience Hub, Barcelona. Celem powstałego konsorcjum jest wymyślanie miast na nowo (re-imagining) oraz współtworzenie miast przyszłości (Future Cities) we współpracy ze wszystkimi podmiotami i interesariuszami (co-creation) zainteresowanymi w tworzeniu zrównoważonych miast przyszłości.

krk UrbanHub to miejski hub innowacji z siedzibą w Krakowie, który skupia firmy, organizacje i naukowców, aby współtworzyć rozwiązania dla lepszych miast. Opiera się na przekonaniu, że wyzwania związane z globalną urbanizacją i zmianami klimatycznymi wymagają nowego podejścia do współpracy.

krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa. Tutaj drzwi są otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach – oraz dla każdego, kto chce uczestniczyć w profesjonalnych sieciach i głębokich środowiskach zawodowych, które rozwijają zrównoważone miasta przyszłości.

krk UrbanHub jest polską i środkowo-wschodnią europejską platformą dla przyszłych rozwiązań miejskich, a także „one point entry” na rynek polski i Europy Środkowo-Wschodniej dla międzynarodowych firm.

Poprzez indywidualne działania, krk UrbanHub łączy firmy, organizacje i naukowców w celu skalowania biznesu i wspierania zrównoważonych rozwiązań miejskich. To przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju.

Tutaj drzwi stoją otwarte dla każdego, kto chce doświadczyć, poczuć i zrozumieć życie w miastach – oraz dla każdego, kto chce uczestniczyć w profesjonalnych sieciach i głębokich środowiskach zawodowych, które rozwijają zrównoważone miasta przyszłości.

„Współpraca między sektorami ma kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miast przyszłości”

Głównym celem inicjatywy jest:

CONNECT – stwórz interfejs dla interdyscyplinarnych innowacji
SHARE – ułatwiaj dzielenie się wiedzą i komunikuj na skalę krajową i międzynarodową
SCALE – przenieś efekty komercyjne na rynek globalny
twórz Partnerstwa – łącz ludzi, dziel się wiedzą i skaluj biznes poprzez innowacyjne programy, działania, przypadkowe spotkania przy ekspresie do kawy