South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

South Poland Cleantech Cluster

 organizuje warsztaty

"Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów"

Data: 29.10.2019, godz. 15.00 - 
Miejsce: NordicHouse, ul. św. Anny 5 w Krakowie

Warsztaty organizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego

Temat trzecich warsztatów to "Pitching (prezentacja) start-upu do inwestorów i klientów". Każdy start-up ma swoją historię a Twoim zadaniem jest jej opowiedzenie. Sztuki pitchingu nauczysz się właśnie podczas naszych kolejnych warsztatów. Mentor nie tylko przekaże potencjalnym przedsiębiorcom różnego rodzaju techniczne umiejętności, ale także wzmocni ich przedsiębiorczy sposób myślenia.

Mentorem podczas warsztatów będzie Christo Balinow, InnoEnergy's Business Development Director for CEE, Middle East and North America. KIC InnoEnergy jest europejską spółką poświęconą promowaniu innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. KIC InnoEnergy świadczy usługi przyspieszania rozwoju start-upów i ryzykownych przedsięwzięć poprzez wspieranie przedsiębiorców i ich pomysłów biznesowych. 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja: https://evenea.pl/event/spcleantechwarsztaty3/

 

SPCleantech uczestniczył 31.07.2019 w pierwszym spotkaniu jako stakeholder w projekcie unijnym ECOS4IN z uczestnictwem członka klastra Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Innymi partnerami  projektu ECOS4IN są Ústecký kraj – lider (Czechy), Università Cà Foscari Venezia (Włochy), Pannon Novum Nyugat-duná ntúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Wegry), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsa gentur GmbH (Austria), Koprivnički poduzetnik d.o.o. (Chorwacja) oraz Fondazion E Giacomo Brodolini (Włochy).

Cyfryzacja i przemysł 4.0 wywierają głęboki wpływ na modele biznesowe i całe otoczenie, w którym obecnie działają przedsiębiorstwa. Żaden europejski kraj samodzielnie nie jest w stanie z powodzeniem korzystać ze wszystkich możliwości dostępnych w erze cyfrowej. Jest to możliwe dopiero w skali całej Europy.

Celem projektu jest poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych poprzez bliską współpracę transnarodową w Europie Środkowej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem idei Przemysłu 4.0. Głównymi partnerami na szczeblu lokalnym są:

 • instytucje działającą na rzecz rozwoju regionalnego
 • partnerzy w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu
 • podmiot wspierający rozwój przedsiębiorstw

Główną grupą docelową projektu ECOS4IN są przedstawiciele poczwórnej helisy, a więc przedstawiciele biznesu, organów publicznych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. W ramach projektu każdy partner powoła ekspertów, którzy będą odpowiadać za „warstwę merytoryczną” projektu, a także spotykać się w ramach TEG. Jednym z takich ekspertów jest właśnie SPCleantech.

Spodziewane rezultaty projektu to

 • poprawa regionalnych zdolności innowacyjnych do wdrożenia idei Przemysłu 4.0
 • wzmocnienie współpracy między zainteresowanymi stronami

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019, potrwa do marca 2022 i składa się z 7 faz określonych jako „Work packages”, w tym:

 • 3 fazy „techniczne”
 • 4 fazy „merytoryczne” (7 spotkań SG)

Faza T1: zbieranie informacji na temat istniejącej infrastruktury i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0 w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach dwóch baz danych:

 1. Struktura gospodarcza regionu
 2. „Gatunki” występujące w ekosystemie

Baza danych ma na celu uchwycenie najbardziej odpowiednich instytucji / podmiotów i organizacji zaangażowanych w działania i inicjatywy związane z dziedziną zainteresowania (Przemysł 4.0, transformacja cyfrowa, digitalizacja struktury przemysłowej regionu itp.). Wybór instytucji i podmiotów, zależy od istotności każdej jednostki i od czynników związanych z rzeczywistym wpływem każdego podmiotu / instytucji / firmy na procesy przyjmowania i rozpowszechniania Przemysłu 4.0. W bazie danych będą uwzględnione:

 • uniwersytety
 • uczelnie policealne
 • centra / instytucje / laboratoria badawcze, zarówno prywatne, jak i publiczne
 • jednostki transferu technologii
 • prywatne firmy doradcze
 • dostawcy technologii
 • lokalne startupy, związane z technologią
 • Instytucje / podmioty publiczne posiadające udziały w i prowadzące działalność związaną z przemysłem 4.0 na poziomie lokalnym

Lista obecności na spotkaniu Stakeholders Group projektu ECOS4IN