SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech uczestniczył w duńskiej wizycie biznesowej

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 31.01 – 01.02. 2024 SPCleantech wziął udział w oficjalnej wizycie biznesowej HM króla Fryderyka X Danii w Polsce. Jego Królewskiej Mości towarzyszyli Minister Spraw Zagranicznych Lars Løkke Rasmussen, Minister Klimatu, Energii i Usług Komunalnych Lars Aagaard oraz Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Jacob Jensen.

Klaster SPCleantech został zaproszony do wzięcia udziału w tej dwudniowej wizycie w Warszawie. Prezes klastra Janusz Kahl wziął udział w kilku panelach i spotkaniach z przedstawicielami duńskiego przemysłu. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z duńskimi Partnerami.

Głównymi tematami duńskiej wizyty w Polsce była efektywność energetyczna, która zaczęła odgrywać kluczową rolę w zabezpieczaniu dostaw energii, obniżaniu cen energii, a także wspieraniu zielonej transformacji. Znajduje to odzwierciedlenie w nowych ambitnych celach UE. Dyskusje przy okrągłym stole skupiły się na tym, jak oba kraje mogą wspólnie przyspieszyć zieloną transformację poprzez efektywność energetyczną w różnych sektorach. Dyskusje skupiały się na największych potencjałach i największych wyzwaniach w dążeniu do bezpieczeństwa energetycznego, działaniach klimatycznych i wzroście gospodarczym oraz na tym, jak Dania i Polska mogą współpracować, aby osiągnąć swoje cele w zakresie efektywności energetycznej.

Program rozpoczął się dyskusją panelową na temat duńskich i polskich doświadczeń w kształtowaniu przyszłości odpornej na zmianę klimatu o obiegu zamkniętym, podczas której skupiono się na wydajności, produktywności i współpracy międzysektorowej na rzecz neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla produkcji żywności i dekarbonizowanego sektora energetycznego. Sesja prezentacyjna dla dyrektorów generalnych wysokiego szczebla, w której dziewięć duńskich firm przedstawiło swoje stanowisko w sprawie trzech ogólnych pytań związanych z tematem duńskiej wizyty królewskiej „Partnerstwo na rzecz bardziej ekologicznego i bezpiecznego jutra”. Panelistami byli dyrektorzy generalni Carlsberg, Danish Crown, Vestjyllands Andel, Energinet, Nature Energy, European Energy, Danfoss, ISS i Rambøll.

Drugim tematem interesującym dla SPCleantech był biogaz. Konieczność zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii stała się coraz bardziej nagląca, a niedobory gazu zmuszają rządy i przedsiębiorstwa do znalezienia alternatyw dla paliw kopalnych, aby zapewnić wystarczającą ilość energii. Tutaj duński sektor biogazu przoduje, jeśli chodzi o wykorzystanie odpadów organicznych z sektora rolnego, ale także z przemysłu spożywczego, gospodarstw domowych i restauracji w alternatywne źródło energii. Silne rolnictwo w Polsce oferuje możliwości, ale nie ma takich tradycji w zakresie alternatywnych rozwiązań energetycznych. W jaki sposób duńskie rozwiązania biogazowe mogą wesprzeć cel Polski, jakim jest dostarczanie zielonego gazu?

Tematem tego panelu było:
W jaki sposób duńska lekcja mogła pomóc w polskiej transformacji ekologicznej i biogospodarce o obiegu zamkniętym? W panelu omówiona została rola Danii i Polski we wkładzie rolnictwa i biogazu w zieloną transformację sektora energetycznego i biogospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wyzwanie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski:

 • Znajduje się w centrum rodzącego się kryzysu bezpieczeństwa energetycznego
  Ma za zadanie dekarbonizację energii i budownictwa do 2050
  Wymaga współpracy różnych interesariuszy
 • Duńskie podejście „Ekologicznie razem”:
  Odzwierciedlone w strategiach duńskiego rządu i sojuszach biznesowych
  „Zieloni razem” jako temat przewodni nadchodzącej wizyty królewskiej
 • Wykorzystanie krajobrazu energetycznego Polski:
  Duńscy interesariusze mogą wspierać ambitne cele energetyczne Polski
  Skoncentruj się na efektywności energetycznej jako na priorytecie dekarbonizacji
 • Duńska wiedza specjalistyczna zaprezentowana podczas wizyty królewskiej:
  Możliwość dla duńskich przedsiębiorstw zaprezentowania wiedzy specjalistycznej w zakresie efektywności energetycznej i dekarbonizacji
  Wzmocnienie dwustronnych partnerstw biznesowych pomiędzy Polską a Danią
 • Tworzenie miast o zerowej wartości netto:
  Przedstawiamy szereg duńskich rozwiązań dla miast zasilanych „zero netto”
  Dostosowanie duńskiego know-how do celów efektywności energetycznej Polski
 • Kluczowe cele wizyty:
  Kompleksowy ekosystem rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju
  Wzmocnienie powiązań pomiędzy duńskimi delegatami a polskimi interesariuszami
 • Centralne punkty współpracy:
  Energooszczędna dekarbonizacja budynków
  Niskotemperaturowe rozwiązania ciepłownicze
  Inteligentne rozwiązania branżowe pozwalające na walkę z nadmiarem ciepła
  Integracja gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie
  Strategie zielonego planowania urbanistycznego
  Rozwój infrastruktury przesyłu energii
 • Wzmocnienie transformacji energetycznej Polski:
  Dyskusje przy okrągłym stole, wydarzenia networkingowe, konferencje i wizyty w terenie
  Duńskie firmy przyczyniające się do transformacji energetycznej Polski