SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Beneficjentem OSS krk HubRenowacji renowacji budynków mieszkalnych może być wiele stron zaangażowanych w proces renowacji.

Właściciele nieruchomości: Właściciele budynków mieszkalnych są jednymi z głównych beneficjentów OSSkrk HubRenowacji. Dzięki temu rozwiązaniu mają możliwość skorzystania z kompleksowej usługi renowacyjnej, co oznacza mniejszy nakład pracy i stresu związany z koordynacją różnych wykonawców oraz lepszą kontrolę nad całym procesem.

Wykonawcy i dostawcy usług: Firmy i specjaliści wykonujący prace renowacyjne również mogą korzystać z OSS krk HubRenowacji jako sposobu na zwiększenie swojego zasięgu i zdobycie nowych klientów. W ramach OSS krk HubRenowacji mogą otrzymywać regularne zlecenia na różnorodne projekty renowacyjne, co może przyczynić się do wzrostu ich dochodów.

Konsultanci i eksperci: Osoby posiadające specjalistyczną wiedzę na temat renowacji budynków mogą również znaleźć korzyści w ramach OSS krk HubRenowacji. Mogą one być zatrudniane jako konsultanci techniczni, doradzający klientom w zakresie najlepszych praktyk renowacyjnych, wyboru materiałów i technologii, co przyczynia się do poprawy jakości przeprowadzanych prac.

Społeczność lokalna: Poprawa stanu technicznego i estetyki budynków mieszkalnych korzystnie wpływa na społeczność lokalną. Estetyczne i dobrze utrzymane budynki mogą zwiększać wartość nieruchomości w okolicy, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz przyciągania nowych mieszkańców i inwestorów.

Środowisko: W przypadku renowacji z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, OSS może przyczynić się do ograniczenia zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i innych negatywnych wpływów na środowisko naturalne.

Ogólnie rzecz biorąc, OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom poprzez zwiększenie efektywności, poprawę jakości usług i skrócenie czasu realizacji projektów renowacyjnych.