South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

17.12.2019 odbyło się kolejne spotkanie członków i partnerów platformy „Biogospodarka i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” (GOZ).

Od ostatniego spotkania powstało wiele inicjatyw i projektów związanych z GOZ. Celem spotkania było zapoznanie się z obecnymi projektami i inicjatywami, a tematem wiodącym była tematyka „Miasta i gminy w obiegu zamkniętym”.

Gościem specjalnym spotkania była przedstawicielka członka SPCleantech, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR), Barbara Grodowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu oraz Romana Toft odpowiedzialna m.in. za finansowanie inicjatyw MARR.
 
Podczas spotkania dyr. Grodowska przedstawiła inicjatywy i plany na przyszły rok dotyczące GOZ w Małopolsce oraz „Możliwości finansowania dla małopolskich przedsiębiorców”.
 
SPCleantech przedstawił swoje najnowsze inicjatywy ”Circular City – Obieg zamknięty w budownictwie” oraz “Symbioza przemysłowa” wspólny projekt z LifeScience Cluster.
 
Tym razem na spotkanie zaproszenie zostały małopolskie gminy, członkowie Metropolii Krakowskiej. W spotkaniu wziął także udział dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Krakowa, Wacław Skubida oraz Agnieszka Wadowska, kierownik Zespołu Ds. Realizacji Projektu Spin Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.