SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Renowacja energetyczna budynków w Unii Europejskiej może doprowadzić do znacznych oszczędności energii i zmniejszenia zużycia energii o 26%. Pomimo tego oraz programów wdrażanych w celu promowania tego procesu w środowisku mieszkalnym w Unii Europejskiej, bariery, jakie napotykają właściciele i zarządcy, wykonawcy i firmy finansowe, aby podjąć się tych procesów, spowolniły rezultaty. Pojawienie się punktów kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS), promowanych przez dyrektywy unijne, jako zintegrowanych podmiotów zarządzających promujących renowację energetyczną mieszkań, wydaje się być centralnym elementem rozwoju przyszłych strategii. 

Małopolskie Forum Współpracy 

OSS krk HubRenowacji – Spotkania z beneficjentami

Spotkania z beneficjentami One Stop Shop (OSS) krk HubRenowacji budynków mieszkalnych w ramach Małopolskiego Forum Współpracy koncentrują się na omawianiu różnych aspektach renowacji oraz dostarczaniu istotnych informacji dotyczących oferowanych usług i procesów.

Spotkania z beneficjntami OSS krk HubRenowacji budynków mieszkalnych pozwalają na bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych aspektów procesu renowacji oraz gwarantują pełniejsze zrozumienie i efektywną realizację projektów termomodernizacyjnych.  

Oto kilka kluczowych tematów, które są omawiane na kolejnych 6 spotkaniach:

1. Wprowadzenie do projektu OSS krk HubRenowacji renowacji budynków mieszkalnych oraz Forum Współpracy i planowanie dalszych działań.

 • Powody, dla których właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych powinni rozważać termomodernizację lub przeprowadzanie renowacji
 • Czynniki wstrzymujące właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych przed podjęciem decyzji o termomodernizacji i renowacji budynków mieszkalnych
 • Beneficjenci OSS krk HubRenowacji
 • Korzyści dla właścicieli i zarządców budynków
 • Procedury uczestnictwa
 • Dalsze działania i budowa potencjału OSS krk HubuRenowacji

Q&A: Zapewnienie czasu na zadawanie pytań i udzielenie odpowiedzi na wszelkie wątpliwości lub obawy potencjalnych klientów związane z procesem renowacji i oferowanymi usługami.
Kontakt i umówienie spotkania: Zachęcenie interesantów do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań lub umówienia indywidualnego spotkania w celu omówienia ich konkretnych potrzeb i projektów renowacyjnych.

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii. Polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

 • Rodzaje termomodernizacji
 • Termomodernizacja budynku krok po kroku
  • audyt energetyczny budynku
   • ocena stanu technicznego budynku
   • identyfikacja priorytetowych obszarów do termomodernizacji
  • termomodernizacja przez ocieplenie budynku
  • modernizacja systemu grzewczego i układu rozdziału ciepła
  • innowacyjne rozwiązania – odnawialne źródła energii
   • systemy fotowoltaiczne
   • pompy ciepła
 • Termomodernizacja budynków zabytkowych

Q&A
Kontakt i umówienie spotkania

3. Dostępne technologie i materiały

Przedstawienie różnych dostępnych materiałów budowlanych oraz nowoczesnych technologii, które mogą być wykorzystane w procesie renowacji w celu poprawy efektywności energetycznej i estetyki budynków.

 • Technologie i rozwiązania energetyczne
  • przegląd nowoczesnych rozwiązań technologicznych
  • wybór odpowiednich systemów ogrzewania, wentylacji, izolacji
  • zagadnienia związane z efektywnością energetyczną
 • Wybór materiałów budowlanych
  • rodzaje izolacji termicznej i ich właściwości
  • ekologiczne materiały budowlane
  • kryteria wyboru materiałów pod kątem trwałości i efektywności

Q&A
Kontakt i umówienie spotkania

4. Kwestie prawne i regulacyjne

Omówienie wszelkich wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z renowacją budynków mieszkalnych, takich jak wymagane pozwolenia budowlane, przepisy dotyczące energooszczędności, czy lokalne regulacje dotyczące estetyki budynków.

Q&A
Kontakt i umówienie spotkania

5. Koszty i finansowanie renowacji budynków

Szczegółowe omówienie kosztów związanych z renowacją oraz różnych opcji finansowania, takich jak kredyty bankowe, dotacje rządowe czy programy pomocowe dla właścicieli nieruchomości.

 • omówienie kosztów związanych z renowacją
 • różne opcji finansowania
  • przegląd dostępnych programów finansowyc
  • możliwości uzyskania dotacji, kredytów, ulg podatkowych
  • procedury aplikacyjne i dokumentacja

Q&A
Kontakt i umówienie spotkania

6. Referencje i case studies

Przedstawienie referencji oraz case studies z zakończonych projektów renowacyjnych, aby pokazać właścicielom oraz zarządcom korzyści wynikające z dotychczas przeprowadzonych termomodernizacji i renowacji budynków mieszkalnych.

Q&A
Kontakt i umówienie spotkania

Zapewnienie kompleksowych informacji na temat oferowanych usług, procesu renowacji oraz finansowania może pomóc zainteresowanym właścicielom budynków i zarządcom w podjęciu świadomej decyzji i wybraniu OSS krk HubRenowacji jako partnera w swoim projekcie renowacyjnym.