SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Małopolskie Forum Współpracy i One Stop Shop

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 14.12.2023 SPCleantech wziął udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach projektu Interreg BSR (Region Morza Bałtyckiego) RenoWave – Rozszerzony model One-Stop-Shop (OSS) w celu zwiększenia renowacji budynków wielomieszkaniowych w BSR. SPCleantech odpowiada za utworzenie Małopolskiego Forum Współpracy z Punktem kompleksowej obsługi dla Konsorcjum 11 partnerów projektu. To pierwszy One Stop Shop w Polsce.

Projekt RenoWave nawiązuje współpracę pomiędzy właścicielami domów, firmami budowlanymi, agencjami energetycznymi i władzami publicznymi w celu inicjowania większej liczby renowacji zwiększających efektywność energetyczną w budynkach wielomieszkaniowych.

W UE zasoby budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych mają ogromny potencjał w zakresie efektywności energetycznej (EE). 1/3 budynków w UE ma ponad 50 lat, a tylko nieliczne (ok. 1%) są odnawiane każdego roku. Budynki te na ogół nie są zarządzane profesjonalnie. Decyzja o remoncie jest skomplikowana ze względu na wielu właścicieli mieszkań, niewystarczającą informację na temat aktualnego profilu energetycznego i potencjalnych korzyści płynących z remontu.

Koncepcja wsparcia na renowację EE ma formę punktu kompleksowej obsługi (OSS), czyli fizycznego miejsca, w którym właściciele budynków mogą znaleźć wszystkie informacje i usługi potrzebne do wdrożenia ambitnego globalnego projektu renowacji energetycznej. Partnerzy projektu ustalili, że w ich krajach OSS jako kompletny system rzadko istnieje, ale różne usługi należące do OSS są oferowane w sposób fragmentaryczny. Oznacza to, że przepływ usług OSS, które w przeciwnym razie zaangażowałyby właściciela domu i wspierały go krok po kroku od początku do końca procesu, nie jest zapewniony zgodnie z logiką procesu renowacji, a właściciel domu albo zatrzymuje się w połowie podróż lub ma trudności z jej rozpoczęciem.

W ramach projektu opracowano rozszerzony model kompleksowej obsługi (OSS), zaprojektowany specjalnie dla budynków wielomieszkaniowych w krajach BSR. Model OSS obejmuje tradycyjne i dodatkowe usługi OSS, które obejmują wszystkie etapy niezbędne do zainicjowania i realizacji projektów renowacji EE w budynkach wielomieszkaniowych.

Podstawowa idea forum współpracy jest bardzo prosta. Celem jest ułatwienie współpracy pomiędzy mieszkaniami wielorodzinnymi i zgromadzenie decydentów (tj. prezesów zarządu i członków zarządu) HOMAB (=Home-Owned-Multi-Apartment-Buildings) w mieście/regionie/własnej dzielnicy/sąsiedztwie. Głównym celem jest ustanowienie i umożliwienie ram dla forum współpracy, które stanie się regularnym miejscem spotkań, w którym wszystkie typy spółdzielni mieszkaniowych mogą promować swoją efektywność energetyczną. Wszyscy członkowie uczestniczą w działalności forum dobrowolnie, a forum nie ma statusu oficjalnego ani prawnego. Forum współpracy jest satysfakcjonującym miejscem spotkań, zwłaszcza gdy członkowie mają podobne potrzeby i cele w zakresie renowacji, efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

W Polsce nie ma obecnie współpracy pomiędzy HOMABami. Istnieją stowarzyszenia HOMAB, ale obecnie nie współpracują ze sobą. Istnieją plany powołania forum współpracy we współpracy z lokalnymi mediami i grupą doradczą ds. energetyki odnawialnej i poszanowania energii. Celem jest zorganizowanie inauguracji forum podczas dużego lokalnego wydarzenia rozpoczynającego się w 2024, podczas którego oddzielny panel dla HOMABS przedstawi ideę forum.