South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

CEO oraz pracownik SPCleantech w Kopenhadze, Martin spotkali się 28.08.2019 w Kalundborg, Dania z kierownictwem gminy Kalundborg oraz Danish Symbiose Center, Lisbeth Randers, dyrektor ds. Rozwoju oraz Projektów, dyrektorem Centrum, Per Møller oraz Tage Riskjær Svendsen odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy gminy Kalundborg. Podczas spotkania uczestnicy omówili możliwości współpracy obejmującej tematy symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rozmawiano na temat wspólnych aplikacji o środki unijne w ramach różnych programów unijnych mających na celu rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

W duńskim mieście Kalundborg szereg firm przemysłowych wymienia ze sobą odpady i zasoby w rozbudowanej sieci rurociągów. Współpraca nosi nazwę „Kalundborg Symbiosis”.

Wśród uczestników są rafineria, elektrownia, producent enzymów, producent insuliny i producent płyt gipsowych.

Firmy te przesyłają odpady z procesu produkcyjnego do innych firm w systemie, które mogą następnie wykorzystać je jako cenny wkład do swojego procesu. Para, szlam, popioły lotne lub gorąca woda to niektóre z wymienianych zasobów.

Symbioza z Kalundborga jest jednym z najwyraźniejszych przykładów gospodarki o obiegu zamkniętym, która minimalizuje odpady i ponownie wykorzystuje zasoby w systemie, który pod wieloma względami przypomina metabolizm – lub ekosystem bardzo zróżnicowanych uczestników.

Odpowiedź na wspólne wyzwania
Rosnące ceny surowców i zawirowania na rynkach światowych to nie jedyne wspólne wyzwania, którym mogą przeciwdziałać symbiozy przemysłowe. Kiedy inne globalne wyzwania, takie jak wpływ na klimat i brak zasobów, wymagają współpracy i wspólnych rozwiązań, można zrozumieć, dlaczego ONZ, UE i OECD również dostrzegły światło dzienne i pracują nad promowaniem symbioz przemysłowych.

Coś dla każdego 
Działania w ramach Symbiosis Center Denmark nie polegają wyłącznie na promocji symbioz w dużych, ciężkich gałęziach przemysłu. W małych i średnich firmach, w których tworzenie miejsc pracy następuje w znacznym stopniu, istnieje duży potencjał współdziałania. W szczególności projekt Residue to Resource koncentruje się na realizacji bezpośrednich, wymiernych korzyści dla małych i średnich firm.