SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Dnia 07.09.2021 odbyło się inauguracyjne spotkanie SIG pod roboczą nazwą „SIG Technologia dla środowiska”. Celem SIG Technologia dla środowiska jest budowanie świadomości oraz propagowanie idei wykorzystywania nowych, zielonych technologii w celu redukcji cyfrowego śladu węglowego, stanowiącego od 2% do 4% globalnie emitowanego śladu węglowego przez firmy z branży ITC oraz centra danych.

Liderem grupy jest Kamil Pawlik z IT for Carbon Footprint Foundation.

Członkami SIG Technologia dla środowiska w chwili obecnej są:

 • IT for Carbon Footprint Foundation
 • Habitat 
 • NordicHouse
 • Kraków Miastem Startupów
 • Onteon
 • SPCleantech

Rozwój technologii w XXI wieku nieporównywalnie przyspieszył w zestawieniu z poprzednimi latami. Taki obrót sytuacji rodzi wiele dobrodziejstw oraz korzyści jakie niosą za sobą nowoczesne rozwiązania. Patrząc z drugiej strony pojawia się jednak wiele zagrożeń. Zmiany w ekosystemie odbywają się na naszych oczach. Czy nowoczesne technologie mogą mieć zbawienny wpływ na naszą planetę oraz środowisko, w którym żyjemy? 

W ramach powstałego SIG Technologia dla środowiska grupa rozpoczęła prace związane z zadaniem:

Badanie świadomości dot. Digital Carbon Footprint w startupach z sektora ICT

Założenia projektu: 

Celem projektu jest przeprowadzenie badania świadomości w zakresie cyfrowego śladu węglowego w formie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami krakowskich spółek (startupów) z sektora ICT. Wynikiem przeprowadzonych badań oraz publikacji rezultatów ma być pogłębienie świadomości w zakresie redukcji cyfrowego śladu węglowego oraz możliwości jakie ona oferuje w zakresie ekspansji zagranicznej oraz możliwości pozyskiwania finansowania ze środków publicznych, jak również funduszy VC ukierunkowanych na Cleantech.

Zakres projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie pilotażowe w formie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 10-ciu krakowskich startupów z sektora IT. Na tej podstawie wyniki opublikowane zostaną w formie artykułu/pliku .pdf.

Pożądane efekty:

 • Budowanie świadomości ekologicznej wśród krakowskich startupów
 • Zwrócenie uwagi na aspekt redukcji cyfrowego śladu węglowego poprzez korzystanie z/tworzenie rozwiązań technologicznych sprzyjających takiemu działaniu
 • Zwrócenie uwagi na aspekt PRowo/marketingowy płynący z komunikacji opartej na działaniach pro-środowiskowych
 • Zwrócenie uwagi na możliwości pozyskiwania finansowania płynące z działalności pro-środowiskowej
 • Promocja krakowskich startupów oraz organizatorów badania na arenie ogólnopolskiej

Konieczne zasoby:

 • Baza partnerów:
  • strategicznych
  • merytorycznych
  • medialnych
  • finansowych
  • korporacyjnych
 • Oferta współpracy/partnerstwa
 • Baza krakowskich startupów z sektora IT
 • Zestaw pytań skierowanych do startupów
 • Wkład merytoryczny w postaci reprezentanta uczelni wyższej zajmującego się tematyką śladu węglowego.
 • Baza kontaktów do przedstawicieli/założycieli startupów
 • Szablony komunikacji z przedstawicielami/założycielami startupów oraz partnerami

Etapy projektu:

 1. Organizacja finansowania
  1. Baza potencjalnych sponsorów
  2. Zidentyfikowanie potrzeb oraz przygotowanie precyzyjnego Value Proposition
  3. Organizacja spotkań/rozmów
  4. Przedstawienie idei
  5. Ustalenie warunków współpracy
  6. Zawiązanie partnerstwa
 1. Przygotowanie merytoryczne
 • Baza krakowskich startupów
 1. Baza partnerów strategicznych
  • Akceleratory startupów
  • Fundusze VC inwestujące w CleanTech
  • Inkubatory startupowe
  • Clustry i organizacje integrujące środowisko
 2. Baza partnerów merytorycznych
  • Osób, instytucji, NGO, firm aktywnie zaangażowanych w działalność na rzecz ograniczenia Digital Carbon Footprint
  • Osób, instytucji, NGO, firm promujących ideę redukcji Digital Carbon Footprint oraz CleanTech
  • Pracowników uczelni wyższych zaangażowanych w działalność akademicką związaną z promocją tematyki redukcji emisji Digital Carbon Footprint
 3. Baza pytań koniecznych do przeprowadzenia rozmów
 4. Osoba przeprowadzająca rozmowy z przedstawicielami startupów
 1. Nawiązanie relacji
 • Baza kontaktów do founderów/reprezentantów (LinkedIn/Facebook/Telefon/Mail)
 1. Przygotowanie template’ów komunikacyjnych
 2. Przygtotowanie Value Proposition
 3. Podjęcie kontaktu
 4. Przedstawienie procesu
 5. Umówienie rozmów
 1. Wywiad
 • Przeprowadzenie rozmowy
 1. Podsumowanie
 • Analiza uzyskanych wyników
 1. Wyciągnięcie sentencji
 2. Zamknięcie w przystępnym opakowaniu
 1. Dystrybucja
 • Format
 1. Treść
 2. Odbiorcy
 3. Kanały marketingowe
 1. Działania promocyjne
 • Baza partnerów medialnych
 1. Wystosowanie zaproszenia do współuczestnictwa
 2. Przygotowanie Press Kitu
 3. Press Release

Założenia

Partnerzy strategiczni:

 • Kraków Miastem Startupów
 • omgkrk
 • IT For Carbon Footprint Foundation/IT For Carbon Emissions 
 • South Poland CleanTech Cluster
 • Krakowski Park Technologiczny (?)
 • Klaster LifeScience (?)

Partnerzy merytoryczni:

 • Carbon Footprint Foundation
 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza

Partnerzy medialni/marketingowi:

 • Project People
 • Sterling Angels (jako łącznik (?))

Partnerzy finansowi (sponsorzy):

 • UBS Polska (?)
 • Sterling Angels (?)
 • omgkrk (?)
 • VC (?)
 • korporacje z sektora IT (?)