SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Powody, dla których właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych powinni rozważać termomodernizację lub przeprowadzanie renowacji:

 • Oszczędności finansowe: Termomodernizacja może znacząco obniżyć koszty eksploatacji budynku poprzez redukcję zużycia energii na ogrzewanie lub chłodzenie.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości: Zmodernizowane i zrewitalizowane budynki zazwyczaj mają wyższą wartość rynkową, co może przynieść korzyści właścicielom w przypadku ewentualnej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 • Poprawa komfortu mieszkańców: Dobrej jakości izolacja termiczna, nowoczesne systemy ogrzewania i wentylacji mogą znacząco poprawić warunki życia mieszkańców poprzez zapewnienie stabilnej temperatury wewnętrznej oraz lepszej jakości powietrza.
 • Zgodność z przepisami: Istnieją przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków, które nakładają wymogi na właścicieli w zakresie poprawy izolacji i modernizacji instalacji.Ochrona środowiska: Redukcja zużycia energii może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska.
 • Zwiększenie atrakcyjności nieruchomości: Nowoczesne, zmodernizowane budynki mogą przyciągać więcej potencjalnych najemców lub klientów, co może zwiększyć dochody z najmu lub sprzedaży.
 • Minimalizacja problemów związanych z utrzymaniem: Stare budynki często wymagają częstych napraw i konserwacji. Termomodernizacja może zmniejszyć potrzebę tego typu interwencji.
 • Długoterminowa inwestycja: Choć termomodernizacja może wymagać początkowych nakładów finansowych, może przynieść znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej, co czyni ją opłacalną inwestycją.Zapewnienie konkurencyjności: W kontekście rynku wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, zmodernizowane budynki mogą być bardziej konkurencyjne w stosunku do innych ofert.

Wszystkie te czynniki mogą przekonać właścicieli i zarządców do podjęcia decyzji o termomodernizacji lub przeprowadzeniu renowacji budynków mieszkalnych, przynosząc korzyści zarówno im, jak i ich mieszkańcom oraz środowisku.

Czynniki wstrzymujące właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych przed podjęciem decyzji o termomodernizacji i renowacji budynków mieszkalnych

 • Koszty: Jednym z głównych czynników jest zwykle koszt termomodernizacji i renowacji. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej mogą wymagać znacznych nakładów finansowych, które nie zawsze są natychmiastowo opłacalne dla właścicieli budynków.
 • Brak świadomości: Niektórzy właściciele mogą nie być świadomi korzyści z termomodernizacji ani istniejących programów wsparcia finansowego, co może powstrzymać ich przed podejmowaniem działań w tej kwestii.
 • Trudności związane z organizacją prac: Renowacja budynków mieszkalnych może wymagać skoordynowania różnych działań, a także współpracy z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami. To może być czasochłonne i wymagać starannej organizacji.
 • Przepisy i procedury: W niektórych przypadkach procedury związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych lub dostępem do programów wsparcia mogą być skomplikowane i czasochłonne, co może odstraszać właścicieli budynków.
 • Brak natychmiastowych korzyści: Niektórzy właściciele mogą obawiać się, że pomimo inwestycji w termomodernizację, korzyści finansowe czy komfortowe warunki życia dla mieszkańców nie będą widoczne natychmiast po zakończeniu prac.
 • Opór ze strony mieszkańców: Czasami mieszkańcy mogą być oporni na zmiany związane z termomodernizacją, zwłaszcza jeśli wymagają one czasowego dyskomfortu lub zmiany stylu życia.
 • Niepewność co do zwrotu inwestycji: Pomimo że termomodernizacja może obniżyć koszty eksploatacji budynku na dłuższą metę, niektórzy właściciele mogą wątpić w szybki zwrot inwestycji lub nie są pewni, jakie będą długoterminowe oszczędności.

Właściciele i zarządcy budynków muszą uwzględniać te czynniki i podejmować decyzje na podstawie indywidualnych okoliczności, zachęcając do termomodernizacji poprzez odpowiednie zachęty finansowe, edukację i ułatwienia procedur.