SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

ATELIER „AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities”

 |  Kategoria: Wydarzenia

26.02.2024, SPCleantech uczestniczył w spotkaniu ATELIER „AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities” oraz inicjatywy Atelier Innowacji w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej. Spotkanie zorganizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa stanowi platformę do wyłonienia najlepszych pomysłów i rozwiązań z zakresu zmian klimatu, gdzie uczestnicy będą aktywnie brali udział w procesach decyzyjnych, wypracowaniu  nowatorskich technologii oraz kształtowaniu Dystryktów Dodatnio Energetycznych w Krakowie.

Celem projektu jest identyfikacja oraz przezwyciężenie istniejących przeszkód i zagrożeń, mających na celu zapewnienie trwałości, zrównoważonego rozwoju i dostępności tych rozwiązań dla wszystkich mieszkańców oraz podmiotów Krakowa.

Tematyką spotkania były Zintegrowane Systemy Energetyczne oraz Elektromobilność. Organizatorzy zachęcali uczestników do udziału w tym kreatywnym procesie, mającym kluczowe znaczenie dla przyszłości Krakowa.

ATELIER „AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities”, to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Koordynowany przez Miasto Amsterdam, projekt łączy w sobie wiedzę i zaangażowanie 30 partnerów z 11 krajów. ATELIER koncentruje się na rozwijaniu Dystryktów Dodatnich Energetycznie, napędzanych przez obywateli, w dwóch miastach przewodnich: Amsterdamie (Holandia) i Bilbao (Hiszpania). Pomyślnie wdrożone rozwiązania w tych dwóch miastach będą następnie replikowane i testowane pod kątem wykonalności w sześciu miastach towarzyszących, w tym Krakowie.

ATELIER stawia obywateli w centrum działań, zapewniając, że mieszkańcy, lokalne inicjatywy i społeczności energetyczne są integralną częścią procesów podejmowania decyzji oraz działań projektu.