South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 27.05.2021 SPCleantech podpisał list intencyjny „Utworzenie konsorcjum klastrów czystych technologii wokół Morza Bałtyckiego” z 2 innymi partnerami Oy Merinova/Energy Vaasa, Vaasa, Finlandia i NetPort Energikluster w Karlshamn, Szwecja.

Niniejszy list intencyjny opisuje wspólny zamiar trzech klastrów wokół Morza Bałtyckiego dotyczący współpracy w określonych obszarach działalności klastrów.

Trzy klastry zgodziły się:

  • utworzyć wspólne konsorcjum w celu przyszłej współpracy i przygotowania wspólnych propozycji finansowania projektów
  • współpracować, zwłaszcza w działanie internacjonalizacji, na rzecz firm członkowskich klastrów
  • przygotować wspólny plan umiędzynarodowienia dla nowych wymagających rynków. Merinova jest odpowiedzialna i koordynuje tę działalność
  • być otwartym na przyjmowanie nowych klastrów do konsorcjum współpracy
  • przyłączyć konsorcjum do i kontynuować współpracę w ramach Platformy Sieci Klastrów BSR dla klastrów w regionie Morza Bałtyckiego.