South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka – Carbon Footprint Foundation

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Zmiany klimatyczne to nie problem przyszłości – już teraz odczuwamy ich konsekwencje. Według raportów IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) emisje dwutlenku węgla w największym stopniu przyczyniają się do obecnej sytuacji, a jedynym sposobem na uniknięcie katastrofalnych skutków jest drastyczne zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych, które uwalniamy do atmosfery. To moment, w którym cały świat stoi przed jednym z największych wyzwań w historii ludzkości.


Fundacja Carbon Footprint, założona na początku 2019 roku, to odpowiedź na te właśnie wyzwania. Fundacja działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści. Współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Wierzy, że skoordynowane wysiłki ludzi z różnych środowisk oraz edukacja społeczna są kluczem do wprowadzenia realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu.

 

MISJA, WIZJA I CELE
Fundacja jest pierwszą fundacją w Europie Środkowo-Wschodniej, która podjęła tematykę śladu węglowego na taką skalę. Od 2019 roku buduje wspólnotę ludzi świadomych, którzy zostawią po sobie tylko dobry ślad. Swoją misję realizuje poprzez dostarczanie merytorycznych treści i autorskich narzędzi kalkulacyjnych – dla jednostki i biznesu.

Fundacja udowadnia, że ochrona klimatu i neutralność klimatyczna nie stoją na przeszkodzie rozwojowi gospodarczemu, a jedynie wyznaczają jego nowe, zrównoważone kierunki. Założyciele dążą do tego, by jak najwięcej przedsiębiorstw mierzyło swój ślad węglowy, raportowało emisje i redukowało je, a działania proklimatyczne stały się standardem w biznesie, polityce i szeroko rozumianym zarządzaniu. Mimo, że ochrona środowiska jest obecna w dyskusji społecznej od trzech dekad widzimy stałą potrzebę poszerzania świadomości ekologicznej i wspólnego przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. By końcowo poprawić jakość życia ludzi.