Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Wizyta Green Tech Valley Cluster

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 14 kwietnia 2023 SPCleantech odwiedziła delegacja władz regionalnych, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji branżowych z kraju związkowego Styria w Austrii na czele z Barbarą Eibinger-Miedl, członkinią rządu kraju związkowego Styria ds. Gospodarki, Turystyka, Regiony, Nauka i badania. Celem wizyty było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy regionem południowej Polski a regionem Styrii w południowo-wschodniej części Austrii.

Jednym z gości jest Green Tech Valley GMBH, który jest jednym z największych klastrów w Austrii zajmujących się zieloną transformacją regionu Styrii.

Green Tech Valley, w południowej Austrii, jest hotspotem dla zielonych badań i rozwoju. Nad zielonymi rozwiązaniami przyszłości pracuje tu ponad 2300 naukowców. Ze wskaźnikiem badań przekraczającym 5% Dolina jest liderem w porównaniu z UE. Przyczyniają się do tego również same firmy: dostarczają dodatkowo 2/3 wyników badań. Szczególną siłą Doliny Zielonych Technologii są badania stosowane. Przemysł w Styrii i Karyntii nieustannie wyznacza nowe standardy w tej dziedzinie, napędzając powstawanie świeżych innowacji. Mapa badawcza Green Tech Valley zawiera podsumowanie wszystkich odpowiednich instytucji badawczych wraz z odpowiednimi osobami kontaktowymi.

Klaster Green Tech Valley koncentruje się na rozwiązaniach w zakresie klimatu i obiegu zamkniętego. Klaster znajduje się na południu Austrii i jest uznawany na całym świecie za ośrodek innowacyjnych technologii energetycznych i środowiskowych.

Klaster Green Tech inicjuje wzrost poprzez innowacje. Skupia około 220 firm i instytucji badawczych kształtujących zielone rozwiązania przyszłości. Z 20 światowymi liderami technologicznymi w odległości godziny jazdy, lokalizacja ta stanowi jedno z największych skupisk firm w tej branży.

Klaster Green Tech Valley powstał w 2005 roku. 11-osobowy zespół zobowiązał się do realizacji Vision 100: One World. Zero węgla. Zero marnowania. Wspiera swoich 300 partnerów wiedzą branżową i szerokim zakresem usług. Celem jest utrzymanie i ciągłe wzmacnianie pozycji firm i instytucji badawczych z południowej Austrii oraz wzrost ich wiodącej, międzynarodowej pozycji technologicznej i rynkowej w dziedzinie technologii energetycznych i środowiskowych. Poprzez aktywne kojarzenie partnerów i transfer wiedzy, zespół klastra ułatwia i napędza rozwój zielonych innowacji w Green Tech Valley, technologicznym hotspocie nr 1 w zakresie ochrony klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym.