SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

VIl Forum Green Smart City

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 20-21.04.2023 odbyło się już VIl Forum Green Smart City zorganizowane Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Głównym celem wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony Środowiska, NGO, przedsiębiorcami, mieszkańcami Małopolski oraz wszystkimi zainteresowanymi tematami inteligentnych technologii dla Smart City i Smart Village.

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział w otwierającej Forum dyskusji panelowej na temat Zielina Transformacja w Smart City.

Zakresem tematycznym tegorocznej edycji było:

 • Zielona Transformacja w Smart City
 • Zielona Transformacja w Smart Village
 • wpływ geopolityki na rozwój Smart City i Smart Village
 • transformacje energetyczne a tematy Smart City i Smart Village

Tematem tegorocznej edycji Forum Green Smart City była Zielona Transformacja: Energia – Środowisko
– Cztowiek. Problematyka VIl edycji obejmujęła zagadnienia zarzadzania miastem i wsią, ze szczególnym
uwzglednieniem kwestii ustug spotecznych, efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,
innowacyiności technologii w usługach komunalnych, powierzchni biologicznie czynnych na obszarach
miejskich i funkcionalnych. Jak co roku konferencja podzielona była na panele tematyczne i dyskusyjne,
obejmujące zagadnienia związane z zieloną transformacją w Smart City i Smart Village, wzbogacone
o nowe trendy ekologiczne i technologie zmieniające styl zycia w miastach i na wsiach. Zielona
transformacja dotyczy każdego cztowieka na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepszy, musimy podejmować
świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka.