Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

VIl Forum Green Smart City

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 20-21.04.2023 odbyło się już VIl Forum Green Smart City zorganizowane Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Głównym celem wydarzenia była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony Środowiska, NGO, przedsiębiorcami, mieszkańcami Małopolski oraz wszystkimi zainteresowanymi tematami inteligentnych technologii dla Smart City i Smart Village.

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział w otwierającej Forum dyskusji panelowej na temat Zielina Transformacja w Smart City.

Zakresem tematycznym tegorocznej edycji było:

  • Zielona Transformacja w Smart City
  • Zielona Transformacja w Smart Village
  • wpływ geopolityki na rozwój Smart City i Smart Village
  • transformacje energetyczne a tematy Smart City i Smart Village

Tematem tegorocznej edycji Forum Green Smart City była Zielona Transformacja: Energia – Środowisko
– Cztowiek. Problematyka VIl edycji obejmujęła zagadnienia zarzadzania miastem i wsią, ze szczególnym
uwzglednieniem kwestii ustug spotecznych, efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,
innowacyiności technologii w usługach komunalnych, powierzchni biologicznie czynnych na obszarach
miejskich i funkcionalnych. Jak co roku konferencja podzielona była na panele tematyczne i dyskusyjne,
obejmujące zagadnienia związane z zieloną transformacją w Smart City i Smart Village, wzbogacone
o nowe trendy ekologiczne i technologie zmieniające styl zycia w miastach i na wsiach. Zielona
transformacja dotyczy każdego cztowieka na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepszy, musimy podejmować
świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka.