Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Szkolnie: Cyfryzacja zasobów

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
SPCleantech organizuje we współpracy z członkiem klastra Grupa4BIM oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski cykl szkoleń w formie webinariów na temat „Cyfryzacja zasobów i zarządzania aktywami”.
Pierwsze szkolenie będzie miało miejsce w środę, 29.03.2023 o godz 10.00.

Zarejestruj się na:
 

Szkolenie ma na celu pokazać korzyści z cyfryzacji zasobów i centralizacji repozytorium danych. Szybki dostęp do pełnej i kompleksowej informacji to bardziej efektywne zarządzanie aktywami. Cyfryzacja zarządzania budynkami oraz wspomagające narzędzia informatyczne pozwalają na duże oszczędności związane z zarządzaniem nieruchomościami, optymalizacji zużycia energii i prac serwisowych. 

Szkolenie przedstawi również stan prawny związany z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce oraz najlepsze praktyki zwinnego i szczupłego zarządzania projektami.

 1. Wstęp do cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego 
  różne podejścia do cyfryzacji
 • co można cyfryzować
 • najczęstsze przykłady wykorzystania
 • korzyści z cyfryzacji aktywów

2. Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce 

 • BIM Standard PL
 • Mapa drogowa wdrożenia BIM w Polsce – Ministerstwo rozwoju
 • BIM – nowe podejście do zamówień publicznych w sektorze budowlanym Urzędu Zamówień Publicznych

3. Cyfryzacja i optymalizacja zarządzania budynkami

 • Stopnie rozwoju cyfryzacji aktywów 
 • Wykorzystanie procesów ISO 19650-3 do określenia wymagań informacyjnych 
 • Technologie wspomagające cyfryzację
 • Scenariusz przygotowania cyfrowych modeli zasobów

4. Korzyści z wykorzystania cyfrowych modeli

 • Studium przypadku dla zobrazowania potencjału digitalizacji aktywów. 
 • Model cyfrowy jako źródło danych
 • Platforma łącząca model cyfrowy i Zarządzanie obiektami budowlanymi.
 • Przykłady zarządzania aktywów dla wybranych obiektów 

5. Zwinne i szczupłe zarządzanie projektami z wykorzystaniem 

 • Wstęp do Lean i Agile
 • Lean Construction
 • Najlepsze praktyki zarządzania wspomagające cyfryzację procesów budowlanych

6. Źródła finansowania cyfryzacji aktywów dla podmiotu publicznego i prywatnego