Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka, Security Business

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka w SPCleantech, firmę konsultingową Security Business Sp. z o.o., której misją jest działanie w kierunku ochrony biznesów swoich Klientów. Spółka powstała w 2016, ale założycielka Anita Bogusch swoją pierwszą firmę otworzyła już w 2004 roku i z niejednym wyzwaniem biznesowym musiała się zmierzyć. Spółka ma biura w Krakowie i Warszawie.

Firma to ludzie, zasady, wartości, wyzwania prawne i finansowe. Na jej czele stoi przedsiębiorca – przywódca, który na co dzień zmaga się z tym wszystkim w imię sukcesu i przyszłego spokoju. Spółka Security Business powstała właśnie po to, by pomagać przedsiębiorcom w ich codziennych wyzwaniach, związanych z zarządzaniem biznesem, finansami i kadrą.

Główne obszary działalności Security Business to: 

Szkolenia
Szkolenia dla sektora finansowego. Cel to budowanie i rozwój współpracy z klientem pośrednictwa finansowego w rozmowie sprzedażowej.

Mentoring
Mentoring to partnerska relacja, przedsiębiorcy z mentorem. Mentor, czyli osoba z dużą wiedzą i doświadczeniem, udziela rad i wskazuje kierunki rozwoju.

Coaching
Celem Coachingu jest pomoc przedsiębiorcy w osiągnięciu celów, bez wskazywania, w jaki sposób to zrobić. Osoba pracująca z coachem sama w sobie wykonuje pracę i dokonuje samorozwoju.

Szkolenia miękkie
Spółka organizuje warsztaty, które pomagają rozwijać kompetencje interpersonalne i osobiste pracowników polskich firm.

Oprócz tego Security Business specjalizuje się w tematach jak:

Doradztwo Strategiczne, Sukcesja biznesowa, Danina PFRON – ulga, Szkolenia biznesowe, Audyty, Biznes Plan i restrukturyzacja, Doradztwo finansowe, Trening mentalny, Konsulting biznesowy i Benefit opiekun Finansowy

Jeden z wpisów na stronie internetowej:

„Pani Anita Bogusch rzeczowo i wyczerpująco zapoznała słuchaczy z tematyką szkolenia, wprowadziła bardzo urozmaiconą formę jego przedstawienia co podniosło znacznie jego poziom. Prowadziła bardzo interesujące dyskusje otwierające nam nowe spojrzenie na poszczególne problemy. Zdolności interpersonalne Pani Anity Bogusch oraz jej umiejętności budowania relacji, Trener a uczestnicy sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości oraz wzajemnej współpracy. Wysoka jakość i innowatorski sposób prowadzenia zajęć przez Anitę Bogusch z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości”.