Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Spotkanie ICEI Alliance w Brukseli

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPClentech uczestniczył w dniach 22-23.11.2021 w spotkaniu European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) w Brukseli. Spotkanie w formie hybrydowej miało na celu ustalenia strategii oraz mapy drogowej dalszego rozwoju porozumienia.

Podczas spotkania podjęto decyzję o rejestracji stowarzyszenie w Brukseli, co da nam możliwość wspólnego występowania podczas negocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz aplikacjach o środki unijne zwłaszcza z Horizon Europe na realizację naszych projektów. W spotkaniu w Brukseli uczestniczyli oprócz Janusza Kahla, który reprezentował SPCleantech, Magnus Persson, Paper Province (S), Santiago Cuesta-Lopez, ICAMCYL (E), Tuomas Pussila, Digipolis (Fi), Jukka Teres, KEMI (Fi), Aleš Hančič, TECOS (Sl), Jilles Colson, GreenWin Wallone (B). Pozostali członkowie Alliance uczestniczyli w spotkaniu on-line. Przedstawicielem ICEI jest Pierre Padilla z N-Able z siedzibą w Brukseli.

W popołudniowej sesji uczestniczyła Pia Nieminen, która jest przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Brukseli. Pia opowiedziała o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego przez członków konsorcjum oraz wyraziła wolę współpracy Banku z ICEI w przyszłości.

Najważniejsze cele naszej Alliance

  • Pozyskujemy unijne fundusze i finansowanie cyrkularne dla naszych członków (pozyskiwanie kapitału do firm i firm do kapitału)
  • Łączymy i rozwijamy naszą sieć inwestorów cyrkularnych
  • Konfigurujemy projekty współpracy klastrowej
  • Udzielamy informacji o finansowaniu i finansowaniu naszych firm
  • Identyfikujemy i wspieramy perspektywy możliwości biznesowych między klastrami (swatanie / nowe możliwości biznesowe)
  • Podnosimy świadomość dostawców kapitału (inwestorów, rządu itp.)→?