SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy Rec Alkaline Oy (FI)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka z Finlandii firmę Rec Alkaline Oy. RecAlkaline Ltd. z Nivala (Fl) planuje wkrótce wejście na rynek polski.  Firma opracowała nową metodę recyklingu baterii alkalicznych, która ma najniższy pobór energii i najwyższy wskaźnik recyklingu na rynku.

Proces ten nie wytwarza ścieków oraz nie zanieczyszcza powietrza. W procesie produkcji cynk i mangan są wydobywane z masy i wchodzą w skład produkowanego płynu mikroelementarnego. Rec Alkaline Ltd. wraz z Fińskim Natural Resources Institute z powodzeniem przetestował możliwości korzystania z tego produktu końcowego jako źródła składników pokarmowych dla uprawy roślin. Współpraca doprowadziła do dalszego rozwoju odżywczego płynu stosowanego w uprawie roślin. Rec Alkaline Ltd. rozpoczęła budowę fabryki nawozów mikroelementarnych w Kärsämäki w Finlandii. Ta inwestycja angażująca 2.5 M eur będzie gotowa w 2017 roku.

Skuteczność

Metoda recyklingu Rec Alkaline umożliwia przyjazne dla środowiska i energooszczędne przetwarzanie zebranych baterii alkalicznych.

Cynk wpływa na powstawanie białka i węglowodanów w roślinach i jest niezbędny do wytwarzania hormonu wzrostu auksyny. W Finlandii stan zawartości cynku w gruntach ornych jest stosunkowo dobry, ale jest duże zapotrzebowanie na cynk na całym świecie. Szacuje się, że dwa miliardy ludzi cierpi z powodu niedoboru cynku, a rocznie około 63 miliony ludzi umiera z tego powodu. Efekt cieplarniany pogarsza sytuację, ponieważ zwiększone stężenie dwutlenku węgla w atmosferze prowadzi do redukcji zawartości cynku w paszy i uprawach.

Wiele gruntów rolnych w naszych krajach cierpi na niedobór manganu. Mangan uczestniczy w życiu roślin tworząc białko, a jego niedobór zmniejsza retencję azotu i fotosyntezę roślin, obnaża rośliny z liści i pogarsza wzrost korzeni.

Produkt końcowy

Produkt końcowy jest związkiem manganu, cynku, potasu, siarki i małej ilości stężenia miedzi i żelaza.

Folder_RecAlkaline_ENG