Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy Rec Alkaline Oy (FI)

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka z Finlandii firmę Rec Alkaline Oy. RecAlkaline Ltd. z Nivala (Fl) planuje wkrótce wejście na rynek polski.  Firma opracowała nową metodę recyklingu baterii alkalicznych, która ma najniższy pobór energii i najwyższy wskaźnik recyklingu na rynku.

Proces ten nie wytwarza ścieków oraz nie zanieczyszcza powietrza. W procesie produkcji cynk i mangan są wydobywane z masy i wchodzą w skład produkowanego płynu mikroelementarnego. Rec Alkaline Ltd. wraz z Fińskim Natural Resources Institute z powodzeniem przetestował możliwości korzystania z tego produktu końcowego jako źródła składników pokarmowych dla uprawy roślin. Współpraca doprowadziła do dalszego rozwoju odżywczego płynu stosowanego w uprawie roślin. Rec Alkaline Ltd. rozpoczęła budowę fabryki nawozów mikroelementarnych w Kärsämäki w Finlandii. Ta inwestycja angażująca 2.5 M eur będzie gotowa w 2017 roku.

Skuteczność

Metoda recyklingu Rec Alkaline umożliwia przyjazne dla środowiska i energooszczędne przetwarzanie zebranych baterii alkalicznych.

Cynk wpływa na powstawanie białka i węglowodanów w roślinach i jest niezbędny do wytwarzania hormonu wzrostu auksyny. W Finlandii stan zawartości cynku w gruntach ornych jest stosunkowo dobry, ale jest duże zapotrzebowanie na cynk na całym świecie. Szacuje się, że dwa miliardy ludzi cierpi z powodu niedoboru cynku, a rocznie około 63 miliony ludzi umiera z tego powodu. Efekt cieplarniany pogarsza sytuację, ponieważ zwiększone stężenie dwutlenku węgla w atmosferze prowadzi do redukcji zawartości cynku w paszy i uprawach.

Wiele gruntów rolnych w naszych krajach cierpi na niedobór manganu. Mangan uczestniczy w życiu roślin tworząc białko, a jego niedobór zmniejsza retencję azotu i fotosyntezę roślin, obnaża rośliny z liści i pogarsza wzrost korzeni.

Produkt końcowy

Produkt końcowy jest związkiem manganu, cynku, potasu, siarki i małej ilości stężenia miedzi i żelaza.

Folder_RecAlkaline_ENG