Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Witamy nowego członka SPCleantech – Yellow House English

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Witamy nowego członka SPCleantech, Yellow House English S.A. – spółkę rozwijającą Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”. 

Umiejętność komunikacji jest wymogiem nie tylko dzisiejszych czasów, będzie również wymogiem przyszłego rynku pracy i to w jeszcze większym stopniu, niż jest wymagana dzisiaj. Aby się komunikować, nie wystarczy umieć mówić, trzeba mówić zrozumiale i w języku zrozumiałym przez osobę, z którą się komunikujemy. Nie ma żadnej wątpliwości, że język angielski jest językiem międzynarodowej komunikacji. I wbrew temu, co często słyszymy, nie musi to być język nam obcy, wystarczy tylko w odpowiednim momencie rozpocząć edukację językową. Dwujęzyczna populacja pracowników to wyższy wzrost ekonomiczny.

Korzyści społeczne długofalowe wynikają z powszechnego wychowania nowych generacji Polaków w naturalnym otoczeniu dwóch języków, co w rezultacie doprowadzi do:

  • wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce – wyjątkowy w skali światowej kapitał ludzki
  • zwiększenia się liczby polskich innowacyjnych przedsiębiorstw o zasięgu globalnym
  • większej aktywności i wpływów Polaków w międzynarodowych środowiskach i instytucjach naukowych, politycznych, kulturalnych oraz biznesowych
  • podniesienia poziomu debaty publicznej – osoby dwujęzyczne cechuje większa empatia i umiejętność słuchania interlokutora
  • oszczędności związanych z ochroną zdrowia – opóźnienie skutków poważnych chorób neurologicznych.

Proces wychowania dzieci w dwujęzyczności najlepiej zacząć w okresie od urodzenia do trzeciego roku życia dziecka i konsekwentnie prowadzić poprzez przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne. Jeżeli zostanie przeprowadzony prawidłowo, to najpóźniej od ok. 10. roku życia dziecko powinno być dwujęzyczne, w tym znaczeniu, że może przyjmować, przetwarzać i generować informacje w obu językach, przy czym w tym drugim głównie w obszarze swoich zainteresowań.

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future” to uniwersalny program, który pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzyczności i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści. Program jako rozwiązanie systemowe adresowany jest do osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, społeczną i edukacyjną, w tym również do kierujących placówkami dla dzieci w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6/8).

Program Powszechnej Dwujęzyczności pomaga dzieciom stać się dwujęzycznymi w sposób naturalny, poprzez zabawy od najmłodszych lat. Promuje codzienne obcowanie z drugim językiem od urodzenia zarówno w domu, jak i placówce. Drugim językiem jest angielski.  W tym zakresie kluczową sprawą jest współpraca z wyspecjalizowanym wydawcą – Yellow House English zapewnia twórcze i systemowe rozwiązania, które są bardzo  lubiane przez dzieci i jednocześnie pozwalają realizować  cele Programu w wymiarze międzynarodowym.