Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Partnerstwo ze Sterling Engels

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech rozpoczął współpracę w formie Partnera strategicznego ze Stowarzyszeniem Aniołów Biznesu Sterling Angels. Stowarzyszenie zrzesza 45ciu Aniołów Biznesu aktywnie wspierających startupy kapitałem inwestycyjnym i „Smart Money”. Od 2 lat Stowarzyszenie wspiera najbardziej perspektywiczne projekty na wczesnych etapach rozwoju.

Do kluczowych celów Stowarzyszenia zalicza się:

  • promocja idei inwestowania w formule Aniołów Biznesu oraz aktywizacja środowisk anielskich
  • edukacja zarówno potencjalnych jak i aktywnych Aniołów Biznesu
  • współpraca z innymi sieciami Aniołów Biznesu oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu
  • wymiana doświadczeń, pomysłów, informacji dotyczących inwestowania w formule Aniołów Biznesu

SPCleantech wspiera Stowarzyszenie Aniołów Biznesu Sterling Angels w formie Community Partner.

W ramach partnerstwa Sterling Angels oferuje:

  • Promocję w ramach organizowanych wydarzeń na mediach społecznościowych Stowarzyszenia oraz w newsletterze skierowanym do aktywnych Członków
  • Obecność na materiałach reklamowych w miejscu organizacji wydarzeń
  • Możliwość zapoznania się z grupą zgromadzonych Aniołów Biznesu w tym członków Stowarzyszenia Sterling Angels

W ramach partnerstwa SPCleantech deklaruje:

  • Wsparcie promocji wydarzeń za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji
  • Personalną obecność podczas wydarzeń

W ramach wakacyjnej aktywności Stowarzyszenie zaprasza członków i Partnerów SPCleantech do partycypacji w „Integracji Środowiska Aniołów Biznesu”. Integracja będzie miała charakter spotkania networkingowego i jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Krakowie. Odbędzie się 
28 lipca na zacumowanej Barce przy ul. Podgórskiej 16. 

Więcej informacji o nadchodzącym wydarzeniu można odnaleźć tutaj – wydarzenie jest otwarte, lecz wymaga zapisów:  

https://bit.ly/integracja-srodowiska-aniolow-biznesu