SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Warsztaty „Nowa generacja termomodernizacji zasobów budowlanych”

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 27 maja 2022 w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej odbyły się warsztaty „Nowa generacja termomodernizacji zasobów budowlanych z uwzględnieniem poprawy klimatu” zorganizowane przez członka udziałowca SPCleantech, Małopolskie Centrum Budownictwa-Energooszczędnego wraz z Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK. Wsparcia w organizacji oraz finansowaniu spotkania udzielił inny członek SPCleantech, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Warsztaty „Nowa generacja termomodernizacji zasobów budowlanych z uwzględnieniem poprawy klimatu” stanowią część kampanii na rzecz dostępności w kontekście budownictwa zrównoważonego.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”

Warsztaty rozpoczęły się od powitania gości przez Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK Małgorzatę Fedorczak – Cisak i prof. Marka Bomberga (Clarkson University) oraz oficjalnego otwarcia przez Rektora ds. Ogólnych, Tomasza Kapeckiego.

W pierwszej części została zaprezentowana nowa perspektywa energetyczna z perspektywy Polski (Tomasz Gałązka, Wydziału Efektywności Energetycznej Budynków w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii), Samorządu (Grzegorz Grzybczyk, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Miasta Krakowa), wschodnich rejonów Polski (dr inż. Wiesław Sarosiek Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz Europy przez Janusz Kahl – Konsul honorowy Danii, Finlandii, Islandii w Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie oraz prezes SPCleantech.

Janusz Kahl przedstawił najnowszą inicjatywę Komisji Europejskiej związaną z renowacją zasobów budowlanych w UE „Renovation wave – Fala renowacji” oraz „Plan modernizacji budynków w Polsce”.

W dalszej częśći spotkania niezwykle ciekawą prezentację na temat rozwoju systemu budownictwa, termomodernizacji wieloetapowej, dostępności oraz nowe metody finansowania przedstawił prof. Mark Bomberg (Clarkson University). Następnie innowacyjny przykład ekologicznej termoaktywnej technologii (ETA) zastosowanej w budynku eksperymentalnym na Węgrzech zaprezentował Tamás Bárkányi (BT& Sons Kft). Przykład wykorzystania innowacyjnych powłok jako warstwy izolacyjnej przedstawił Henryk Łoziczonek z Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

Następnie Prof. Paweł Ocłoń z Centrum Doskonalenia Badań Naukowych oraz Barbara Pietruszka z Instytutu Techniki Budowlanej przybliżyli zadania realizowane w projektach „RESHeat”, „MzeroE”, „METABUILDINGS LABS”. Realizację projektów z perspektywy przedsiębiorcy przedstawili Marek Czamara (projekt RESHeat) oraz Wiesław Mikołajczyk (Mobilny, rozkładany obiekt budowlany MODEA-PACO).

Na zakończenie Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela zaprezentował działania na rzecz podniesienia efektywności energetycznej w mieście Tarnów.