Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Warsztaty „Nowa generacja termomodernizacji zasobów budowlanych”

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 27 maja 2022 w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej odbyły się warsztaty „Nowa generacja termomodernizacji zasobów budowlanych z uwzględnieniem poprawy klimatu” zorganizowane przez członka udziałowca SPCleantech, Małopolskie Centrum Budownictwa-Energooszczędnego wraz z Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK. Wsparcia w organizacji oraz finansowaniu spotkania udzielił inny członek SPCleantech, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Warsztaty „Nowa generacja termomodernizacji zasobów budowlanych z uwzględnieniem poprawy klimatu” stanowią część kampanii na rzecz dostępności w kontekście budownictwa zrównoważonego.

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności”

Warsztaty rozpoczęły się od powitania gości przez Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK Małgorzatę Fedorczak – Cisak i prof. Marka Bomberga (Clarkson University) oraz oficjalnego otwarcia przez Rektora ds. Ogólnych, Tomasza Kapeckiego.

W pierwszej części została zaprezentowana nowa perspektywa energetyczna z perspektywy Polski (Tomasz Gałązka, Wydziału Efektywności Energetycznej Budynków w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii), Samorządu (Grzegorz Grzybczyk, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Miasta Krakowa), wschodnich rejonów Polski (dr inż. Wiesław Sarosiek Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz Europy przez Janusz Kahl – Konsul honorowy Danii, Finlandii, Islandii w Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie oraz prezes SPCleantech.

Janusz Kahl przedstawił najnowszą inicjatywę Komisji Europejskiej związaną z renowacją zasobów budowlanych w UE „Renovation wave – Fala renowacji” oraz „Plan modernizacji budynków w Polsce”.

W dalszej częśći spotkania niezwykle ciekawą prezentację na temat rozwoju systemu budownictwa, termomodernizacji wieloetapowej, dostępności oraz nowe metody finansowania przedstawił prof. Mark Bomberg (Clarkson University). Następnie innowacyjny przykład ekologicznej termoaktywnej technologii (ETA) zastosowanej w budynku eksperymentalnym na Węgrzech zaprezentował Tamás Bárkányi (BT& Sons Kft). Przykład wykorzystania innowacyjnych powłok jako warstwy izolacyjnej przedstawił Henryk Łoziczonek z Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

Następnie Prof. Paweł Ocłoń z Centrum Doskonalenia Badań Naukowych oraz Barbara Pietruszka z Instytutu Techniki Budowlanej przybliżyli zadania realizowane w projektach „RESHeat”, „MzeroE”, „METABUILDINGS LABS”. Realizację projektów z perspektywy przedsiębiorcy przedstawili Marek Czamara (projekt RESHeat) oraz Wiesław Mikołajczyk (Mobilny, rozkładany obiekt budowlany MODEA-PACO).

Na zakończenie Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela zaprezentował działania na rzecz podniesienia efektywności energetycznej w mieście Tarnów.