Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Webinar „Przyszłość fotowoltaiki/pomp ciepła? Rozwiązania dla dostępności”

 |  Kategoria: Wydarzenia

SPCleantech uczestniczył 23.06.2022 w kolejnym spotkaniu branżowym w formuje THINKTANK o tematyce „Przyszłość fotowoltaiki/pomp ciepła? Rozwiązania dla dostępności” jako wsółorganizator wydarzenia.

Fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie, które pozwala na uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Fotowoltaika umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o promieniowanie słoneczne, co obniża rachunki za prąd i uniezależnia od jego dostaw od zewnętrznych firm.

Z kolei pompa ciepła zapewnia darmową energię cieplną, pozwalającą na ogrzewanie budynków, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, a także na chłodzenie pomieszczeń. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to oszczędności, bezpieczeństwo, niezależność oraz ekologia. Podczas webinaru poruszono wszyskie te aspekty.

Po otwarciu spotkania przez Małgorzatę Fedorczak z MCBE, dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK – Kierownik Projektu „Hub dostępności – centrum praktycznej nauki dostępności” została poproszona o wyjaśnienie jak wprowadzanie takich rozwiązań wpływa na dostępność, w szczególności podkreślając aspekt ekonomiczny osób np. z niepełnosprawnością.

Dr Jacek Biskupski, Prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV pracujący jako wykładowca PK I AGH i posiadający uprawnienia projektanta/instalatora systemów PV (UDT), Certyfikatora Energetycznego (PK), Instalatora Pomp ciepła i PV podzielił się swoimi doświadczeniami nie tylko jako ekspert, ale także użytkownik domu nZEB w Jerzmanowicach.

Następnie Janusz Kahl, prezes SPCleantech zwrócił uwagę na aspekt globalny związany z aktualną sytuacją na Ukrainie i przedstawił szczegóły najnowszej inicjatywy w formie Komunikatu Komisji Europejskiej REPowerEU i planu dot. działań nadzwyczajnych mających na celu zwiększenie odporności ogólnounijnego systemu energetycznego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

 Po tym wystąpieniu Prof. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Katedry Zarządzania w Budownictwie, która jednocześnie jest kierownikiem Zespołu Optymalizacji Procesów Inżynierskich w Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK przedstawiła jakie inicjatywy naukowe w obszarze fotowoltaiki realizowane są obecnie na PK i czy PK jest przygotowana ekspercko na świadczenie takich usług dla otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dr Małgorzata Fedorczak Cisak przedstawiła jak w najbliższych latach rozwijać będzie się fotowoltaika zintegrowana z budynkiem. To całkiem inny rodzaj instalacji od tych, które instaluje się obecnie. Tego typu instalacje będą wymagać innego podejścia od instalatorów i architektów i spytała czy to jest przyszłość budownictwa?

Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, Prodziekan ds. nauki WA PK Usłyszeliśmy już o różnych badaniach naukowych realizowanych na uczelni opowiedziała czy ta tematyka ma odzwierciedlenie także w programie studiów na jej Wydziale lub w innych działaniach np. kół naukowych i podkreśliła, że młodzi architekci opuszczający mury PK wspaniale umieją projektować budynki z zastosowaniem nowych rozwiązań. 

Dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK opowiedział jak wygląda obecnie sytuacja z projektowaniem budynków w kontekście fotowoltaiki i pomp ciepła i o wymogach klientów decydujących się na takie rozwiązania.

Beata Sadowska przedstawiła jak z pozycji przeciętnego Kowalskiego w sytuacji rosnących cen energii wyglądają oszczędności związane z zastosowaniem omówionych rozwiązań na przykładzie domu o powierzchni 200 m.kv. z 4-osobową rodziną.

Na zakończenie Monika Firlej, która prowadziła webinar oraz Patrycja Haupt podziękowały za udział w spotkaniu i zaprosiły na następne spotkanie 28.06.2022.