Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Konferencja „Smart City – innowacyjne budownictwo przyszłości”

 |  Kategoria: Wydarzenia

26 maja 2022, SPCleantech wziął udział konferencji „Smart City – innowacyjne budownictwo przyszłości”. Jednym z kluczowych tematów konferencji było pytanie czy Kraków może być miastem „smart city” i czy Polska, a w szczególności województwo małopolskie, również może pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa i zarządzania miastem?

W konferencji oprócz SPCleantech uczestniczyli inni członkowie klastra jak: Horizone Studio oraz 5 z 8 członków Rady krk UrbanHub: Janusz Kahl, Małgorzata Tomczyk, Krzysztof Goerlich, Bartłomiej Kisielewski oraz Tomasz Janowski.

W czasie wydarzenia poruszono tematykę innowacji i nowych technologii a także ochrony środowiska w przestrzeni miejskiej i budownictwie. Zastanawiano się także nad współczesnością i przyszłością przestrzeni i infrastruktury miejskiej. Do dyskusji zaproszone zostały m.in. firmy z Małopolski takie jak Horizone Studio czy Qmodular, które mogą pochwalić się swoim wkładem w kategoriach myślenia o odnawianiu wykorzystywanych zasobów, myślenia o biznesie w kategoriach relacyjnych, a przede wszystkim długofalowego planowania.

Spotkanie otworzył, wprowadzając w temat miasta przyszłości, Maciej Jagaciak, futurysta, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. W czasie pierwszego panelu dyskusyjnego dotyczącego budownictwa ekologicznego zastanowialiśmy się na czym właściwie polega budownictwo ekologiczne? Jakie metody wykorzystywane są w nowych budynkach, aby zaoszczędzić na ich późniejszej eksploatacji? Czy to się opłaca? W gronie zaproszonych ekspertów rozmawialiśmy również o aspekcie społecznym ekobudownictwa, o jego oddziaływaniu na środowisko oraz o płynących z takich rozwiązań oszczędności.

Druga rozmowa w ramach konferencji dotyczyła innowacyjnego miasta. Z każdym rokiem w miastach przybywa innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają wydajność energetyczną budynków oraz ich funkcjonalność. Dopełnieniem nowoczesnych technologii budowlanych powinien być zintegrowany system zarządzania budynkiem. Czym wyróżniają się projekty domów tanich, łatwych w utrzymaniu i nowoczesnych? Czy warto zdecydować się na „inteligentny dom”?

Konferencja skierowana była do przedstawicieli biznesu, szkół wyższych i instytucji publicznych, zainteresowanych innowacjami i rozwijaniem współpracy z Małopolską. Zaproszeni zostali także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i samorządów zajmujących się współpracą biznesową.