Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech w ERASMUS+

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech ma ogromną przyjemność poinformować, że nasza aplikacja, złożona 26 lutego 2020 roku do programu UE Erasmus + Knowledge Alliance, została wybrana do dofinansowania z UE. Nasza propozycja otrzymała 82/100 punktów i została wybrana spośród 216 kwalifikujących się wniosków (łącznie 30 wybranych). To naprawdę dobry wynik!

Czas trwania projektu to 01.01.2021 – 31.12.2023. Musimy teraz trzymać kciuki, aby okoliczności pozwoliły nam wszystkim spotkać się osobiście w Lipsku na spotkaniu inauguracyjnym w styczniu.

Tytuł projektu to “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impactz wizją przewidywania przyszłości nauczania i szkolenia w zakresie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości.

Program ERASMUS +, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w czasie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i czerpania korzyści z nowo uzyskanych wyników i wiedzy.

Ambicją IMPACT jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmiany kulturowej w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych.

IMPACT bezpośrednio przyczynia się do realizacji kluczowego celu działania sojuszu na rzecz wiedzy, polegającego na wzmocnieniu zdolności Europy do innowacji i pobudzaniu przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, biznesie i społeczeństwie. Co najważniejsze, projekt zapewnia, że ​​nowe podejścia do innowacji i przedsiębiorczości opierają się na wartościach różnych interesariuszy, dążąc do większej trwałości i wywierając pozytywny wpływ na szersze otoczenie społeczno-gospodarcze.

Partnerzy projektu:

 • HHL Leipzig Graduate School of Management – coordinator projektu
 • Complutense University of Madrid, Spain
 • HMKW University of Applied Sciences for Media, Communication and Management (HMKW), Germany
 • Foundation for Research and Innovation, Italy
 • Cracow University of Technology, Poland
 • 3M España, S.L, Spain
 • TÜV Nord Mobility, Germany
 • SPCleantech Cluster, Poland
 • Nuovo Pignone International s.r.l, Italy
 • Innofora Ltd, Cyprus
 • Creative Labs, Poland
 • Circular Change SI, Slovenia
 • ISPIM – International Society for Professional, Ireland
 • ASIIN Consult GmbH, Germany
 • University of Florence, Italy

IMPACT to projekt oparty na praktyce, zorientowany na zrównoważony rozwój i zorientowany na wyniki, mający na celu zwiększenie możliwości i skuteczności Europy w zakresie szkolenia i nauczania innowacji i przedsiębiorczości zorientowanych na zrównoważony rozwój (SOIE). Ambicją projektu jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości korporacyjnego zrównoważonego rozwoju oraz ułatwienie zmiany kulturowej całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych. Skupiając się wyraźnie na zrównoważonym rozwoju, IMPACT w wyjątkowy sposób przyczynia się do skutecznego przełożenia nowej strategii wzrostu Europy przedstawionej w „Zielonym Ładzie” na innowacyjny program edukacyjny i praktykę biznesową.

Dokładniej rzecz biorąc, IMPACT skupia liderów z przemysłu, środowiska akademickiego i ekosystemów innowacji, aby:

I. empirycznie generować, agregować, wymieniać i rozpowszechniać wiedzę o dobrych praktykach i metodach w SOIE

II. ułatwiać oparte na wartościach i zorientowane na zrównoważony rozwój praktyki i metody w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które pomagają ustanowić kulturę innowacji zorientowaną na zrównoważony rozwój

III. tworzyć zaawansowane metody edukacyjne i prawdziwe materiały problemowe do nauczania i uczenia się SOIE

IMPACT opiera się na wynikach poprzednich projektów i korzysta z doświadczeń naukowców i praktyków zajmujących się innowacjami, aby generować przydatne spostrzeżenia dla studentów, młodych przedsiębiorców i partnerów przemysłowych, którzy chcą wywrzeć pozytywny wpływ na całe społeczeństwo. Główne wyniki projektu to: I) baza danych zawierająca konkretne przykłady i najlepsze praktyki w zakresie zwiększania zrównoważonego rozwoju; II) zestaw narzędzi metod ułatwiających umożliwiający skuteczne zaangażowanie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w działania związane z innowacjami, a także wspólny przegląd i redefinicję zwyczajów kulturowych, ukrytych wartości i ukrytych założeń; oraz III) metody nauczania i coachingu zestawu narzędzi SOIE, który zawiera moduł dotyczący praktyk w zakresie zrównoważonych innowacji (12 ECTS) dla rozwoju zawodowego i fakultatywnych kursów uniwersyteckich.

IMPACT bezpośrednio przyczynia się do realizacji kluczowego celu działania sojuszu na rzecz wiedzy, polegającego na wzmocnieniu zdolności Europy do innowacji i pobudzaniu przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym, biznesie i społeczeństwie. Co najważniejsze, projekt zapewnia, że ​​nowe podejścia do innowacji i przedsiębiorczości opierają się na wartościach różnych interesariuszy, dążąc do większej trwałości i wywierając pozytywny wpływ na szersze otoczenie społeczno-gospodarcze.