SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Witamy nowego członka – Almine

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W drugiej połowie czerwca 2020 do SPCleantech przystąpił nowy członek krakowska firma, Almine zajmująca się najnowszymi rozwiązaniami w zakresie Smart City. Almine zajmuje się pięcioma kluczowymi obszarami Smart City: społeczeństwem, mobilnością, gospodarką, środowiskiem i zarządzaniem. Wszystkie pozwalają podnieść jakość życia w mieście oraz obniżyć koszty zarządzania i utrzymania gminy.

Firma Almine oferuje kompleksowe wsparcie jednostkom publicznym w zakresie projektów Smart City i Smart Village. Analizują, przygotowują strategie i rozwiązania dobrane do potrzeb oraz wspierają w tworzeniu i wdrażani rozwiązań, a to wszystko z naciskiem na proponowanie spersonalizowanych pomysłów. W ramach konsultingu prowadzą również działania promocyjne, szkolenia i warsztaty poświęcone Smart City oraz bierą aktywny udział w wydarzeniach, jak, np. V Forum Green Smart City czy światowe targi Smart City Expo w Barcelonie.

Almine proponuje gminom autorską platformę Smart Governance o nazwie Mój Region, która stanowi nowoczesną usługę komunikacyjną między urzędami, a mieszkańcami, jednocześnie stanowiąc cyfrową agorę miasta lub wsi. Pozwala również na wspieranie rozwoju lokalnych społeczności.

Z racji na konieczność szybkiego reagowania na zmiany w mieście, Almine opracowało platformę CityForm, która umożliwia zaawansowaną analitykę danych z użyciem sztucznej inteligencji oraz z wykorzystaniem danych satelitarnych. Stanowi ona centrum dowodzenia miastem, oferując jednocześnie nieustanny monitoring środowiska miejskiego i dbając przy tym o nieustanną poprawę jakości usług publicznych. Przekłada się to na niższe koszty i wyższe zadowolenie mieszkańców.

Wraz z doświadczonymi partnerami: GetInData i Planet Partners, Almine oferuje najbardziej kompleksowe usługi z zakresu Smart City i Smart Village.