South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Witamy nowego członka – Almine

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W drugiej połowie czerwca 2020 do SPCleantech przystąpił nowy członek krakowska firma, Almine zajmująca się najnowszymi rozwiązaniami w zakresie Smart City. Almine zajmuje się pięcioma kluczowymi obszarami Smart City: społeczeństwem, mobilnością, gospodarką, środowiskiem i zarządzaniem. Wszystkie pozwalają podnieść jakość życia w mieście oraz obniżyć koszty zarządzania i utrzymania gminy.

Firma Almine oferuje kompleksowe wsparcie jednostkom publicznym w zakresie projektów Smart City i Smart Village. Analizują, przygotowują strategie i rozwiązania dobrane do potrzeb oraz wspierają w tworzeniu i wdrażani rozwiązań, a to wszystko z naciskiem na proponowanie spersonalizowanych pomysłów. W ramach konsultingu prowadzą również działania promocyjne, szkolenia i warsztaty poświęcone Smart City oraz bierą aktywny udział w wydarzeniach, jak, np. V Forum Green Smart City czy światowe targi Smart City Expo w Barcelonie.

Almine proponuje gminom autorską platformę Smart Governance o nazwie Mój Region, która stanowi nowoczesną usługę komunikacyjną między urzędami, a mieszkańcami, jednocześnie stanowiąc cyfrową agorę miasta lub wsi. Pozwala również na wspieranie rozwoju lokalnych społeczności.

Z racji na konieczność szybkiego reagowania na zmiany w mieście, Almine opracowało platformę CityForm, która umożliwia zaawansowaną analitykę danych z użyciem sztucznej inteligencji oraz z wykorzystaniem danych satelitarnych. Stanowi ona centrum dowodzenia miastem, oferując jednocześnie nieustanny monitoring środowiska miejskiego i dbając przy tym o nieustanną poprawę jakości usług publicznych. Przekłada się to na niższe koszty i wyższe zadowolenie mieszkańców.

Wraz z doświadczonymi partnerami: GetInData i Planet Partners, Almine oferuje najbardziej kompleksowe usługi z zakresu Smart City i Smart Village.