SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

  • Współpraca i networking
  • Dostęp do zasobów 
  • Wymiana wiedzy i szkoleń
  • Innowacje i badania 
  • Wspólne promocje i marketing 
  • Wsparcie instytucjonalne 
  • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

Sukcesy członka SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech
Członek SPCleantech, Horizone Studio osiągnął w ostatnim czasie po wdrożenia systemów, które pozwoliły firmie na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w dobie koronawirusa i stanu epidemii, wiele spektakularnych sukcesów. 
 
Choć niektóre procesy spowolniły, to jednocześnie Horizone Studio może zakomunikować wiele dobrych wieści.
Od marca 2020 Horizone Studio podpisało trzy nowe umowy na prace projektowe, które świadczą o wierze inwestorów w przyszły rozwój i kompetencje studia.
 
Dla firmy NOKTURN Horizone Studio rozpoczęło projektowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Rydlówka w Krakowie. Dla DZMT w dzielnicy Krowodrza w Krakowie firma wykonuje ambitny projekt nietypowego budynku mieszkalno-usługowego. Natomiast w Łodzi, dla EPOL ESTATE tworzy koncepcję zabudowy części kwartału w centrum miasta, co wkrótce pozwoli na rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym.
 
Jednocześnie w Horizone Studio trwają prace nad innymi projektami:
 


Projekt ekologicznej dzielnicy SILO w Jaworznie


Projekt głównej siedziby firmy EPOL SOFT w Brześciu na Białorusi