Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech wspiera nowe grupy SIG

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W chwili obecnej w ramach SPCleantech funkcjonuje 9 mniejszych grup SIG. Grupy te przygotowywały się od dłuższego czasu do aplikacji w ramach konkursu o środki z ogłoszonego 07.02.2023 naboru na innowacyjne projekty z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – ścieżka SMART. Ścieżka SMART to kontynuacja „szybkiej ścieżki” w NCNR, która dla MŚP jest obecnie koordynowana przez PARP. Do obecnego naboru z dnia 21.02.2023 zostaje zgłoszonych 5 aplikacji wypracowanych przez grupy SIG. W następnym naborze dnia 13.04.2023 zostaną złożone 4 aplikacje.

Czym są grupy SIG (Special Interest Groups)

Celem SIG jest znalezienie wspólnego tematu (wyzwania – challange), który jest na tyle aktualny i atrakcyjny dla grupy członków SPCleantech, że będą chcieli poświęcić mu czas i energię. Po znalezieniu wystarczającej liczby członków i partnerów zainteresowanych zbudowaniem spójnej grupy, grupa wybiera swojego lidera (właściciel wyzwania – challange owner), który wraz z SPCleantech będzie odpowiedzialny za koordynację dalszych prac. Docelowo każdy SIG musi opracować własny możliwy pomysł na projekt (possible project idea) business model, innowacyjną technologię lub usługę poprzez zainicjowanie procesu rozwoju projektu (project development processes) oraz podjąć decyzję na temat finansowania wypracowanych rozwiązań, a na koniec opracować aplikację o ośrodki krajowe, regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań.

W jaki sposób SPCleantech wspiera grupy SIG

SPCleantech pomaga grupom tworzyć się i działać, organizując spotkania startowe i pomagając w budowaniu struktury. Pomagamy w doborze odpowiednich partnerów spośród naszych członków lub partnerów zewnętrznych. Wspieramy również grupy udostępniając salę konferencyjną, organizując przerwy kawowe podczas spotkań oraz organizację spotkań networkingowych. Wszystko to odbywa się nieodpłatnie dla członków SPCleantech.

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt, usługę czy ulepszenie procesów w twojej firmie, których nie możesz zrealizować samodzielnie, zgłoś się do nas. Spróbujemy ci pomóc. Pomagamy także start-upom.

Zacznij działać! Skontaktuj się z nami!