Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Warsztaty IMPACT w SPCleantech

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 13 – 14.02.2023 odbędą się w NordicHouse warsztaty organizowane przez SPCleantech oraz Politechnikę Krakowską w ramach unijnego projektu ERASMUS+ “IMPACT / Building values-based innovation cultures for sustainable business impact”.

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja na temat wyzwań i barier dla innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, które to bariery zostały zidentyfikowane podczas wywiadów z uczestnikami warsztatów. Celem warsztatów będzie wypracowanie uniwersalnych metod postępowania, które mogą stanowić materiał edukacyjny przeznaczony m.in. dla studentów i przedsiębiorców.

Program ERASMUS +, a także projekt IMPACT promują otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów audiowizualnych opracowanych i wyprodukowanych w czasie trwania projektu, co daje szerszej społeczności możliwość uzyskania swobodnie dostępnych materiałów i czerpania korzyści z nowo uzyskanych wyników i wiedzy.

Ambicją IMPACT jest pobudzanie innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju oraz ułatwianie zmiany kulturowej w całej organizacji w kierunku bardziej zrównoważonych procesów innowacyjnych.

Agenda spotkania

10.00 – 11.00           Wprowadzenie

  • informacja o projekcie IMPACT
  • omówienie dotychczasowych wyników projektu z różnych krajów, przedstawienie zagadnień
  • przedstawienie zagadnień, które są najważniejsze dla polskich firm.

11.00 – 12.00           Uwarunkowania wprowadzania innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój:

  • spełnienie wymagań rynku i przepisów prawa: szanse i bariery
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: LUDZIE

12.00 – 12.30           Lunch

12.30 – 14.00           Uwarunkowania wprowadzania innowacji zorientowanych na zrównoważony rozwój:

  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: TECHNOLOGIA
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: ORGANIZACJA
  • bariery wynikające z ograniczonych zasobów oraz odmiennych systemów wartości: OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I DOSTĘP DO KAPITAŁU

14.00 – 15.00           Poszukiwanie metod uniwersalnych dla wszystkich partnerów