South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

SPCleantech członkiem ICEI Alliance

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Ponadto ICEI Alliance ma na celu zapewnienie spójnego forum do odgrywania roli łańcucha przesyłowego od rzeczywistych przemysłowych projektów gospodarki o obiegu zamkniętym do szerszego europejskiego forum inwestycyjnego i politycznego, z następującymi ambicjami:

  • Umożliwiać Sukces Projektów Biznesowych, sprzyjając powstawaniu i powodzeniu innowacyjnych projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na biznes, w których nowe rozwiązania, technologie, modele biznesowe mogą być rozwijane i osiągać pełną (rynkową) działalność
  • Tworzyć korzystne warunki ramowe, opierając się na rzeczywistych praktykach, poprzez proponowanie norm, standardów i zasad, przyczyniając się do zapewnienia płynnego dostosowania ram politycznych do rzeczywistości przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Przygotować wspólne wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcjum złożonych z różnych członków ICEI Alliance

Przystępując do ICEI Alliance liderzy organizacji zadeklarowali zainteresowanie i chęć podjęcia kroków w celu realizacji następujących działań:

  • Wstępny dialog i identyfikacja odpowiednich tematów i obszarów współpracy
  • Spotkania i prezentacje odpowiednich prac, doświadczeń, projektów, zasobów i strategii dalszej współpracy
  • Potencjalna współorganizacja warsztatów tematycznych i seminariów przygotowujących do dalszej współpracy; działania związane z kojarzeniem, innowacjami i możliwymi projektami współpracy ponadnarodowej
  • Identyfikacja odpowiednich możliwości finansowania i wezwań do dalszej współpracy
  • Kroki w celu sformalizowania umowy uzupełniającej między partnerami projektu w celu ustanowienia Europejskiego sojuszu na rzecz inwestycji w ramach międzyprzemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym.