Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

SIG – Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

Na spotkaniu inauguracyjnym 04.10.2021 w siedzibie SPCleantech w związku z rosnącą popularnością innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa Grupa4BIM – członek SPCleantech – postanowił zebrać grupę specjalistów na styku branż: budowlanej i IT w celu opracowania rozwiązania mającego na celu zmierzenie się z realnymi wyzwaniami stojącymi przed osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie i eksploatację budynków. 

W ramach prac SIG – Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków grupa członków SPCleantech jest w trakcie uzgadniania szczegółów Rozwiązania BIM4FM łączącego możliwości wykorzystania technologii BIM, BMS oraz IOT w eksploatacji budynków. Na kolejnych spotkaniach grupa wybierze funkcjonalności, które mógłyby być częścią Rozwiązania BIM4FM. Docelowo grupa SIG – “Prognozowanie i optymalizacja w eksploatacji budynków” musi podjąć decyzję na temat finansowania omawianego Rozwiązania i opracować aplikację o środki regionalne lub unijne w celu sfinansowania tych działań. SPCleantech ma odpowiednią wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania projektów jak – NCBiR, Regionalny Program Operacyjny, Horizon Europe, COSME, Erasmus+ itp.

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do grupy skontaktuj się z j.kahl@spcleantech.com

Liderem grupy jest Wojciech Jędrosz z Grupa4BIM sp. z o.o.

W spotkaniach w chwili obecnej uczestniczą następujące podmioty:

 • Grupa4BIM
 • Skyverse
 • DM Project
 • NordicHouse
 • JS Consulting

Członkowie SIG posiadają prawie 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu budynkami, dzięki temu udało się opracować listę zagadnień i tematów możliwych do optymalizacji z pomocą dedykowanej aplikacji mającej na celu cyfryzację elementów pracy przysparzających najwięcej pracy obecnym administratorom budynków. Oszczędność czasu w najbardziej żmudnych zadaniach przełoży się na realny wzrost wydajności pracy zarządców nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością (Facility Management) jest procesem wymagającym dostępu do szeregu informacji, przy czym coraz większe znaczenie ma szybkość ich pozyskania. W przypadku korzystania ze zintegrowanych cyfrowych baz danych łatwość dostępu oraz sam czas udostępnienia żądanych informacji jest nieporównywalnie szybszy, niż ma to miejsce dla tradycyjnych zasobów informacyjnych (dokumentacja papierowa). Nieuniknionym, już trwającym procesem jest stopniowe zastępowanie danych analogowych – cyfrowymi, prowadzące w konsekwencji do powstania cyfrowych modeli obiektów. Kolejną kwestią istotną dla administracji obiektów jest to co zrobimy z nieprzerwanym strumieniem aktualnych danych wygenerowanymi przez sensory urządzeń budynków. Dzięki połączeniu metodyki BIM porządkującej proces przygotowania dokumentacji 3D obiektu, oraz połączeniu jej rezultatów z technologiami takimi jak IOT, AI i Big Data jesteśmy w stanie zarządzać, zaplanować i przewidzieć zdarzenia dotyczące kluczowych aktywów obiektów budowlanych.

W efekcie dyskusji na temat możliwych obszarów możliwych do wsparcia za pomocą cyfrowych rozwiązań wskazano takie zagadnienia jak:

 1. Diagnozowanie potencjalnych awarii (prognozowanie wcześniejszych przeglądów) z pomocą rozwiązań IoT i czujników sterowania
 2. Automatyczny system monitorowania dat i zgłaszania zapotrzebowania na wykonanie przeglądów okresowych
 3. Optymalizacja zużycia energii i mediów w całym budynku.
 4. Audyty bezpieczeństwa urządzeń w sieci. Wykrywanie najsłabszych punktów infrastruktury sieciowej budynku. Ochrona informacji wrażliwych.
 5. Modele BIM, przekazywanie danych w formacie cobie, baza do zarządzania obiektem
 6. Integracja systemów BMS z CMMS
 7. Utworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji. Eliminacja papieru z użyciem elektronicznego podpisu.
 8. Dla istniejących budynków (lub projektowanych bez wykorzystania BIM) cyfryzacja dokumentacji projektowej, możliwość wyszukiwania danych ze skanów, uporządkowanie dokumentacji na bazie modelu 3D, skanu lub rzutów 2D.
 9. Integracja dokumentacji (DTR, gwarancji, karty katalogowej, deklaracji zgodności) z modelem. Wykonanie analizy danych, agregacja informacji i optymalizacja procesów na podstawie bazy danych z dokumentacją różnych producentów (pobieranych z baz producentów)
 10. Wizualizacja procesów w budynku na modelu 3D z użyciem cyfrowego bliźniaka

Jednym z głównych czynników wysokich kosztów eksploatacji budynków jest niedostępność ich cyfrowych modeli, co znacznie utrudnia zarządzanie, planowanie, oraz konserwację. 

W jednym z pomysłów zaproponowano opracowanie rozwiązania w zakresie obsługi urządzeń i systemów obecnych w budynku. Ułatwi to pracę w zakresie utrzymania oraz bieżących napraw w obiekcie, jak i planowanych i przewidywanych prac niezbędnych do wykonania w przyszłości. Dzięki zgromadzeniu szczegółowej dokumentacji oraz naniesieniu informacji na rozbudowany model BIM, praca nad utrzymaniem budynku ma szansę stać się znacznie efektywniejsza i prostsza. Cyfrowe usprawnienia w zakresie obsługi budynku, to realna korzyść dla właścicieli obiektów oraz krok w przyszłość.