Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Kongres Invest Cuffs 2023 w Krakowie

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 24.03.2023 prezes SPCleantech, Janusz Kahl wziął udział jako prelegent w Kongresie Invest Cuffs 2023 organizowanym w Centrum Kongresowym, ICE w Krakowie.  W tym roku wydarzenie poświęcone było najnowszej inicjatywie Komisji Europejskiej, ESG. Skrót ESG można rozszyfrować jako ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. To właśnie na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, której zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę. ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

Invest Cuffs to doroczne spotkanie zrzeszające branżę rynku inwestycyjnego – akcje, waluty, surowce, kryptowaluty, fundusze inwestycyjne. To także duża dawka wiedzy, emocji oraz najlepszy networking w branży inwestycyjnej. Invest Cuffs stwarza możliwość poznania ekspertów i entuzjastów rynków inwestycyjnych. Daje również okazję do zapoznania się z nowościami w ofercie brokerów oraz przedsiębiorstw ściśle związanych z rynkiem inwestycyjnym.

Wydarzenie to umożliwia nie tylko spotkania inwestorów z różnych części świata czy też wymianę poglądów, poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat rynków finansowych, ale także tworzy wyjątkową okazję na promocję Krakowa. Misją Fundacji Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych jest promowanie właściwych zachowań i etyki inwestycyjnej oraz szerzenie wiedzy na temat świata finansów, a przede wszystkim kreowanie pozycji Krakowa jako stolicy rynków Europy Środkowo-Wschodniej.

Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków została założona w 2015 r. Głównym celem powołania Fundacji jest podnoszenie świadomości inwestycyjnej Polaków poprzez edukację. Fundacja każdego roku organizuje kongres dla inwestorów – Invest Cuffs (dawniej FxCuffs). Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w marcu 2015 roku pod nazwą EXPO FxCuffs. Z każdą kolejną Kongres rozwijał się i zyskał znaczącą pozycję w branży inwestycyjnej, tym samym z roku na rok przyciągając coraz większą liczbę odwiedzających gości. Corocznie Kongres odwiedza kilka tysięcy uczestników – aktywnych inwestorów na rynku akcji, walut, kryptowalut, nieruchomości, a także osoby, które dopiero chcą zacząć inwestować.