Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

KOKOS – konkurs konstrukcji studenckich

 |  Kategoria: Wydarzenia

Prezezs SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył 13.05.2023 jako juror w Komisji konkursu KOKOS, czyli Konkursie Konstrukcji Studenckich. KOKOS to ogólnopolski projekt, realizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w tym roku na AGH.

Celem konkursu KOKOS jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów.

Dodatkowo Konkurs Konstrukcji Studenckich wspiera merytorycznie młodych konstruktorów poprzez realizację wydarzeń towarzyszących- certyfikowanych szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki autoprezentacji, kompetencji miękkich, czy strategii biznesowych.

KOKOS to również możliwość integracji studentów z przedstawicielami świata biznesu, nauki i techniki, a także popularyzacja idei innowacyjności i wynalazczości. 

W tym roku obrady Komisji zostały podzielone na dwie grupy:

 • Komisja I– kategorie Smart Robots, Ecology, Life Upgrade
 • Komisja II– kategorie Railway, Joker, Vehicle, Sky

Do konkursu można było zgłaszać prototypy urządzeń, kwalifikujące się do następujących kategorii

 • Vehicle – wszelkie pojazdy lądowe, statki wodne i powietrzne oraz ich kombinacje
 • Smart robots – roboty bez względu na rodzaj
 • Life upgrade – konstrukcje, które przyczyniają się do ułatwienia codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także posiadają zastosowanie w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym
 • Ecology – prototypy urządzeń korzystnie wpływające na środowisko, wykorzystujące np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii lub ekologiczne paliwa
 • Joker – konstrukcje nietypowe i trudne do sklasyfikowania
 • Sky – wszelkiego rodzaju maszyny latające – od mniejszych, jak np. drony, po te dalekiego zasięgu, tj. samoloty i rakiety;
 • Railway (kategoria specjalna) – projekty i koncepcje mogące wpłynąć na usprawnienie kolei, poprawić jakość infrastruktury czy komfort podróży.

Ważne informacje dotyczące konkursu: 

 • Lider zgłaszał zespół składający się z maksymalnie 4 członków (włącznie z Liderem).
 • Konkursowi podlegają konstrukcje (wyjątek stanowi kategoria Railway), czyli działające prototypy urządzeń mechanicznych.
 • Zespół mógł zgłosić swoją konstrukcję w nie więcej niż w jednej kategorii konkursowej.
 • Konstrukcje musoały być w całości wykonane przez studentów.

Konstruktorzy prezentowali się według ustalonego harmonogramu. Uczestnicy mieli 6 minut na prezentację konstrukcji oraz 3 minuty na pytania od Komisji. Po zakończeniu wszystkich prezentacji nastąpiło wyłonienie zwycięzców zgodnie z kryteriami oceny, które dla każdej kategorii było nieco inne. Ponadto zostały przyznane 2 nagrody specjalne – Heros Konstrukcji oraz Mistrz Innowacji. Nagrody były przyznawane na podstawie ocen Komisji Konkursowej ujętych w formularzu w konkretnych kryteriach. W kwestiach spornych decyzję podejmowała Wstępna Komisja Konkursowa w porozumieniu z Partnerami wydarzenia.