South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Spotkanie platformy XR

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

11.02.2020 odbyło się kolejne spotkanie platformy XR (VR, AR i MR). Na początku spotkania Romain Rebour, prezes i członek zarządu French Tech Cracovie przedstawił filię francuskiej organizacji rządowej French Tech, pierwszej i jedynej w Europie Centralno-Wschodniej, jej cele, strategię oraz zadania. W dalszej części spotkania SPCleantech przedstawił aplikację do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), zadanie 3.3.1 zatytułowane „Promocja i wsparcie małopolskich MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym i eksportowym na rynkach skandynawskich”. Ze względu na rozpowszechnianie się koronawirusa w spotkaniu nie mogła uczestniczyć Magdalena Sroka z Alvernia Planet, która miała przedstawić obecny stan zaawansowania projektu w Alwernii. Liczymy na szczegółowe informacje podczas następnego spotkania. 

Celem projektu zaproponowanego przez SPCleantech w ramach promocji gospodarczej regionu Małopolski jest:

 • Promocja oferty gospodarczej regionu
 • Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne
 • Promocja innowacyjności
W ramach zaplanowanych działań proponujemy:
 
 • udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych: przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli MŚP małopolskich na spotkania z przedstawicielami firm skandynawskich. Wyjazdy do: Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Wyjazdy będą poprzedzone analizami rynków docelowych.
 • udział małopolskich przedsiębiorców z branży Zrównoważone Budownictwo / VR, AR, MR, ICT w targach zagranicznych. W obydwu latach realizacji projektu (2021 i 2022) – przedsiębiorcy z obu branż będą uczestniczyli w pierwszych w danym roku targach jako goście (targi bez wystawiennictwa), a w drugich jako wystawcy (targi z wystawiennictwem).
 • wizyty skandynawskich przedsiębiorców. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie   dwudniowych wizyt wybranych partnerów skandynawskich u małopolskich przedsiębiorców.

Podczas spotkania Romain Rebour, prezes i członek zarządu French Tech Cracovie zaprezentował swoją organizację.

Co to jest French Tech?
French Tech to pseudonim francuskiego programu rządowego promującego i wspierającego start-upy, które jak wiemy przekształcają świat. Innymi słowy, jest to światowa społeczność, pomagająca sobie nawzajem w zwiększaniu skali i współpracy na francuskim rynku innowacji.
Utworzony w 2015 French Tech zrzesza około 51 miast certyfikowanych we Francji i 48 za granicą. Ich 900 członków, wspieranych przez 2 500 dyrektorów generalnych, codziennie tworzy światowej klasy ekosystem startupowy, dzieląc te same wartości. Stawia na różnorodność, skupia się na innowacyjnych technologiach i wspiera skalowanie nowych firm. W 2019 rząd francuski przekazał środki w wysokości 2 mln EUR, które udostępnione zostały społecznościom na finansowanie lokalnych inicjatyw, takich jak wydarzenia, partnerstwa, komunikacja i programy.
Główna siedziba, o nazwie French Tech Central, znajduje się na stacji F w Paryżu. Jest to największy kampus start-upowy na świecie, w którym znajdują się inkubatory School 42, Facebook, Google, Amazon, z 3 000 biurek na powierzchni 34 000 mkw.

Dlaczego French Tech w Krakowie?
Francja jest drugim inwestorem w Polsce (17,6 mld EUR w 2017), a w kraju działa 1300 francuskich firm zatrudniających bezpośrednio 250 000 pracowników. Francja jest zainteresowana tym rozwijającym się rynkiem, na którym powstaje wiele start-upów proponujących produkty i usługi potrzebne na Zachodzie. Misją Fren w ramach jednej oficjalnej organizacji.

Uruchomienie French Tech Cracovie, która jest nie tylko lokalną organizacją, ale jedyną społecznością obecną na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej zostało pozytywnie przyjęte przez interesantów lokalnych. Daje to okazję do zwiększa zaangażowania i odpowiedzialności, a za razem pozwala na promowanie Krakowa jako głównego centrum technologicznego w tej części Europy, w której francuscy inwestorzy będą jeszcze bardziej widoczni.