SPCleantech to sieć współpracujących ze sobą podmiotów związanych z branżą cleantech które łączą swoje zasoby, wiedzę i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Głównym celem SPCleantech jest stworzenie  dynamicznego ekosystemu, który zachęca do wymiany wiedzy, promuje innowacje oraz napędza wzrost gospodarczy i konkurencyjność swoich członków.
Oto niektóre z głównych korzyści płynących z członkostwa w innowacyjnym klastrze SPCleantech:

 • Współpraca i networking
 • Dostęp do zasobów 
 • Wymiana wiedzy i szkoleń
 • Innowacje i badania 
 • Wspólne promocje i marketing 
 • Wsparcie instytucjonalne 
 • Rozwiązanie wspólnych problemów

Razem możemy więcej - dołącz do nas

SPCleantech wspiera działania podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zapewnienie bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do działalności gospodarczej oraz dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów biznesowych, zwiększenia efektywności i poprawy konkurencyjności.

Więcej informacji na temat korzyści z członkostwa

SPCleantech partnerem Energy Efficiency Movement

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech został członkiem Energy Efficiency Movement, angażując się wspólnie z Ruchem w efektywność energetyczną i walkę ze zmianami klimatycznymi. SPCleantech ma teraz pełne uprawnienia do działania jako ambasador Ruchu w sposób, który najlepiej pasuje do naszej organizacji.

Jako Movers jesteśmy zachęcani do:

 • Dzielenia się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami związanymi z efektywnością energetyczną w naszych własnych kanałach komunikacyjnych, korzystając z #energyefficiencymovement i Symbolu Ruchu.
 • Aktywowania naszego ekosystemu, aby dołączyć do Ruchu i wspólnie działać na rzecz bardziej energooszczędnego świata. Ruch stworzył koncepcję wydarzenia, z której możemy skorzystać, jeśli chcemy. Koncepcja wydarzenia nosi nazwę Sympozjum na temat efektywności energetycznej i jest kameralną koncepcją wydarzenia na małą skalę, która pomoże nawiązać kontakt z zainteresowanymi stronami i zmotywować ich do przyłączenia się do Ruchu i wspólnej pracy na rzecz większej efektywności energetycznej.
 • Dzielenia się naszymi najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej także z innymi Członkami. Ruch opublikuje je następnie na stronie docelowej.


Dużą częścią misji Ruchu na rzecz Efektywności Energetycznej jest zajęcie się kwestią „jak” efektywności energetycznej. Jesteśmy tutaj, aby uwolnić potencjał innowacji w rozwiązywaniu wyzwań klimatycznych, przed którymi stoi branża, oraz skrócić czas osiągnięcia korzyści z inwestycji ukierunkowanych na energię.

W tym celu Ruch realizuje ciągły program przemyślanego przywództwa i zaangażowania branży w zakresie dobrych praktyk, posunięć bez żalu i rzeczywistych rozwiązań, które mogą przyspieszyć postęp w transformacji energetycznej. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale jesteśmy zaangażowani we współpracę z podmiotami z sektora publicznego i prywatnego w celu zidentyfikowania i skalowania rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo energetyczne i szybszą redukcję emisji.

Nasz Manifest

Szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do 9,7 miliarda, w porównaniu z 7,7 miliarda w 2019 r. Oczekuje się, że w tym samym okresie światowa gospodarka wzrośnie ponad dwukrotnie. Urbanizacja, automatyzacja i wzrost standardów życia znacząco zwiększą zapotrzebowanie na energię na świecie. Jednocześnie musimy pilnie zmniejszyć emisję CO2, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Jeśli będziemy kontynuować dotychczasowe działania, taka skala ekspansji przyspieszy zmiany klimatyczne i pogorszy jakość powietrza i wody, od których zależy całe życie. Aby chronić środowisko, musimy podwoić nasze zaangażowanie w redukcję CO2 w atmosferze.

W tym kontekście efektywność energetyczna jest koniecznością. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie wielowymiarowego wyzwania, nisko wiszącego owocu, którego potrzebujemy, aby stworzyć most do przyszłości, w której wszelka energia będzie czystą energią. Jest to owoc nisko wiszący, ponieważ wiele technologii i procesów biznesowych niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej na całym świecie już istnieje – wystarczy je tylko częściej i lepiej wykorzystywać. Efektywność energetyczna to „pierwsze paliwo” dla bezemisyjnej przyszłości.

Korzyści z większej efektywności energetycznej wykraczają daleko poza walkę ze zmianą klimatu i obejmują ochronę środowiska, czystsze powietrze i wodę, lepsze zdrowie publiczne, niezależność energetyczną oraz silniejszy wzrost i rozwój gospodarczy.

Poprawa efektywności energetycznej to po prostu zdrowy rozsądek. Choć stojące przed nami wyzwania są znaczne, nie są one nie do pokonania. Dzięki odpowiednim inwestycjom, odpowiedniemu ustawodawstwu i zdecydowanemu zaangażowaniu w nadchodzących dziesięcioleciach możliwe będzie poczynienie znacznego postępu w realizacji celów klimatycznych określonych w porozumieniu paryskim, a także celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Aby dokonać zmiany, wszystkie zainteresowane strony muszą współpracować – zarówno kreatywnie, jak i pilnie – w celu przyjęcia i promowania dostępnych rozwiązań oraz ciągłego wprowadzania innowacji w celu osiągnięcia dalszych korzyści. Musimy inwestować w obszary, które pomagają łagodzić zmiany klimatyczne, i potrzebujemy, aby rządy zapewniały wspierające regulacje i zachęty.

Aby wspierać większą efektywność energetyczną na dużą skalę, potrzebujemy:

 • Nakłonić środowisko akademickie do zintensyfikowania odpowiednich badań i dostarczenia faktów naukowych na potrzeby procesu decyzyjnego
 • Firmy technologiczne powinny stale wprowadzać innowacje w zakresie nowych zastosowań i przypadków wykorzystania w celu przyspieszenia poprawy efektywności energetycznej
 • Publiczni decydenci i rządowe organy regulacyjne powinni zachęcać do szybkiego przyjmowania najbardziej energooszczędnych rozwiązań i technologii
 • Firmy, miasta i kraje powinny być świadome zarówno oszczędności kosztów, jak i korzyści dla środowiska i być skłonne do dokonywania wymaganych inwestycji
 • Inwestorzy powinni przenieść kapitał do spółek lepiej przygotowanych na radzenie sobie z ryzykiem klimatycznym
 • Przekonać inne organizacje pozarządowe, decydentów, media, osoby prywatne do stosowania, propagowania i wzmacniania środków energooszczędnych

Dzięki innowacjom, dzieleniu się wiedzą i spostrzeżeniami, inwestycjom oraz odpowiednim przepisom i zachętom możemy zoptymalizować efektywność energetyczną i pomóc w dążeniu do bezemisyjnej przyszłości dla wszystkich.

Idziemy do przodu, ale z Waszą pomocą możemy dojść znacznie dalej i szybciej.