Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Nowa aplikacja do Horizon Europe

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył wraz z Partnerami nowy wniosek do programu Horizon Europe o dofinansowanie wspólnego projektu CIRC4Transform z programu HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01.

CIRC4Transform ma na celu przyspieszenie wdrażania i zwiększania skali gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP poprzez inwestycje na dużą skalę. Dzięki zaprojektowaniu i uruchomieniu akceleratora inwestycyjnego wdrażania o obiegu zamkniętym MŚP z kluczowych łańcuchów wartości określonych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym uzyskają dostęp do usług wspomagających i wsparcia finansowego, które poprawią ich gotowość inwestycyjną i wdrożenie rozwiązań o obiegu zamkniętym na dużą skalę.

Metodologia zostanie sformułowana w ramach dwuetapowego zaproszenia skierowanego do MŚP, gdzie etap 1 będzie otwarty w kontekście paneuropejskim, umożliwiając MŚP z różnych obszarów geograficznych rozpoczęcie podróży w kierunku transformacji cyrkularnej. Wykorzystując Ready2LOOP, wspierany przez MATChE, opracowany przez DTU, jako punkt wyjścia, konsorcjum wdroży podejście łączące ocenę gotowości do przejścia w obieg cyrkularny, świadczenie usług wsparcia i doradztwa w zakresie zmian organizacyjnych w różnych domenach, kojarzenie z dostawcami rozwiązań cyrkularnych rozwiązania i usługi oraz szkolenia w zakresie dostępu do finansowania skierowane do MŚP z UE.

Proces zakończy się przekazaniem bonów dla MŚP na przyjęcie zaawansowanych rozwiązań cyrkularnych od dostawców technologii według ich wyboru lub z portfela EIT/EIC i zgodnie z ich najpilniejszymi potrzebami i niezrealizowanym potencjałem. Ogólna podróż MŚP zostanie uzupełniona ciągłym śledzeniem postępów za pomocą Ready2LOOP na różnych etapach procesu, co pozwoli na ocenę, w jaki sposób firmy zmieniają się podczas przejścia na cyrkularność – najpierw po otrzymaniu wsparcia i usług doradczych (wsparcie miękkie), a następnie po przyjęciu zaawansowanych technologii CE poprzez bony (wsparcie inwestycyjne).

Projekt ma na celu wsparcie co najmniej 50 MŚP z różnych obszarów geograficznych i sektorów UE w przyspieszonym wdrażaniu modeli, technologii i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, promując czynniki i inwestycje potrzebne do zrównoważonej i cyfrowej Europy oraz przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Umowa i strategia UE dla MŚP.

 • KLIYNTEH BULGARIA BG – koordynator
 • N-ABLE FR
 • ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ES DE LA ENERGIA
 • LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER IT
 • SOUTH POLAND CLEANTECH CLUSTER SPOLKA Z PL OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
 • ACPMR – ASSOCIACAO CLUSTER PORTUGAL MINERAL PT RESOURCES
 • RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE SI
 • CLUSTER PARA LA MINERIA SOTENIBILEY SERVICIOS Spain ASOCIADOS DE LA PENINSULA IBERICA – IBERIAN SUSTAINABLE MINING CLUSTER
 • VVA BRUSSELS BE
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DK
 • GREEN TECH CLUSTER STYRIA GMBH AT