Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

III Ogólnopolskie Forum Samorządów

 |  Kategoria: Wydarzenia

Prezes SPCleantech, Janusz Kahl uczestniczył 23.02.2019 w III Ogólnopolskim Forum Samorządów „Nowa perspektywa finansowa. Jak się do niej przygotować?”, które po raz kolejny odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jesionce pod Rzeszowem.

Janusz Kahl uczestniczył w sesji plenarnej w której także uczestniczyli:

  • Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
  • Anna Modzelewska – z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej
  • Tomasz Nowakowski – zastępca prezesa ARiMR
  • prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej
  • Janusz Kahl konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, prezes SPCleantech, uczestnik prac nad nową perspektywą finansową UE na lata 2021-27.

Spotkanie zorganizowane przez marszałka województwa podkarpackiego i wojewodę podkarpackiego objęte zostało patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego. Współorganizatorami wydarzenia były Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

 – Poruszamy temat nowej perspektywy finansowej, bo wiemy jak bardzo środki z UE wpłynęły na rozwój samorządów, mówimy o współpracy z przedsiębiorcami, a także o programie „Dostępność +”, który stwarza szansę dla ludzi mniej uprzywilejowanych. Bo samorząd to wiele sfer życia gospodarczego i społecznego – mówił marszałek Władysław Ortyl. – To jak ważna jest samorządność, widać chociażby na przykładzie miejsca, w którym się znajdujemy. W tym roku przypada 20-lecie istnienia samorządów województw. Aby zobaczyć skalę wystarczy zamknąć oczy i przywołać, jak Jasionka wyglądała 20 lat temu, kiedy powstawał samorząd województwa. Dziś jesteśmy w nowoczesnym centrum kongresowym, w sąsiedztwie stolicy Podkarpacia, lotniska, drogi ekspresowej. Nawiązując do znanej piosenki nie możemy powiedzieć, że było tu tylko „ściernisko”, bo było lotnisko, ale wokół niego były puste tereny. Dziś ten „bank” z piosenki braci Golców powstał, bo jest tu inkubator przedsiębiorczości, są liczne firmy, światowe marki z prestiżowych branż, jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Mamy tu strefę przemysłową, która w przyszłości także będzie służyć edukacji, bo w sąsiedztwie powstanie Podkarpackie Centrum Nauki – to pokazuje jak bardzo ważny jest samorząd dla rozwoju wspólnot i regionów.

  – Jest najwyższy czas, aby przygotować się do nowej perspektywy finansowej, zostały już przedstawione propozycje budżetowe i nowych rozporządzeń unijnych, które wymuszają prace przygotowawcze zarówno po stronie rządu, jak i samorządów różnych szczebli. Nowa perspektywa finansowa w dużym stopniu skoncentrowana jest na innowacyjności, na gospodarce niskoemisyjnej, będą też środki na tak ważną dla samorządów infrastrukturę drogową, również wymiar terytorialny ma być silnie zaakcentowany. Stąd konieczność aktualizacji strategii wojewódzkich – mówił podczas forum podsekretarz stanu Adam Hamryszczak. – Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej poziom dofinansowania projektów ma być niższy, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach , jeśli dziś to dofinansowanie wynosi 80 procent, to propozycja Komisji idzie w kierunku 70 procent. To stwarza różnego rodzaju ograniczenia, które samorządy muszą brać pod uwagę – podkreślał podczas forum wiceminister Adam Hamryszczak.

 – Samorządowcy powinni nastawić się na perspektywę zmniejszenia środków, ponieważ zmniejszenie alokacji spójnościowej, przewidywane w oparciu o projekt rozporządzenia KE, zakłada zmniejszenie o 23 procent środków. Ale propozycja ta wprowadza też szereg uproszczeń, które powinny odciążyć administracyjnie instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych. Wymuszają one też lepsze, strategiczne podejście do planowania inwestycji, które mogą być uruchomione bardzo szybko po zakończeniu negocjacji. Bardzo ważne jest dlatego przygotowanie spójnych strategii rozwoju regionalnego, strategii w obszarach transportu, monitorowanie postępu w inteligentnych specjalizacjach – to wszystko w oparciu o współpracę przedsiębiorców, naukowców, administracji rządowej i samorządowej – mówiła Anna Modzelewska – z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

III Forum Samorządów 2019 – program