South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Forum „Kraków miastem start-upów”

 |  Kategoria: Wydarzenia

26.01.2015 SPCleantech uczestniczył w konferencji „Kraków miastem start-upów” zorganizowanej przez miasto Kraków oraz inicjatywę Kraków Miastem Startupów. Tematem przewodnim tego Forum była współpraca na linii miasto-młodzi przedsiębiorcy. W jego trakcie zaprezentowano zaplanowane na 2015 rok miejskie projekty wspierające rozwój startupów, możliwość uzyskania finansowania w ramach nowej perspektywy unijnej oraz zakres współpracy w ramach open data. Istotnym elementem Forum było przedstawienie planów na rok 2015 krakowskich inicjatyw startupowych, w tym inicjatywy „Kraków-Miastem Startupów”.