South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w Santiago de Compostela

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 4.11- 8.11.2019 pracownik South Poland Cleantech Cluster, Karolina Najder, uczestniczyła w wyjeździe do Santiago de Compostela na Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w ramach projektu Fundacji Inteligentna Małopolska: Inicjatywa Awangarda w Małopolsce.

Celem projektu jest wsparcie współpracy międzynarodowej małopolskich przedsiębiorców i klastrów (uzyskanie przez ich projekty biznesowe poziomu TRL 8-9), zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, ograniczenie kluczowych deficytów gospodarki Małopolski (mały popyt na innowacje, małe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym na B+R) oraz przyczynienie się do utrzymania i poprawy konkurencyjności europejskiego sektora produkcji.

Dla South Poland Cleantech Cluster wyjazd okazał się bardzo dobrą okazja do nawiązania kontaktów międzynarodowych, które prawdopodobnie zaowocują współpracą przy pisaniu wspólnych wniosków projektowych o fundusze unijne. Dzięki temu, że region Małopolski jest zaangażowany w Inicjatywę Awangarda Karolina wystąpiła podczas wydarzenia z prezentacją dotyczącą klastra. Tego typu prezentacje są zawsze znakomitą formą promocji i dają możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej.

Region Małopolski reprezentowali:

Barbara Grodowska – Fundacja Inteligentna Małopolska
Karolina Najder – SPCleantech Cluster
Andrzej Czulak – New Era Materials sp. z o.o.
Marta Czulak – GOFAR sp. z o.o.
Anna Sowa – Jadczyk – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Marcin Derejski – Magnoterm sp. z o.o.