South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w Santiago de Compostela

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniach 4.11- 8.11.2019 pracownik South Poland Cleantech Cluster, Karolina Najder, uczestniczyła w wyjeździe do Santiago de Compostela na Vanguard Initiative Workshop oraz Innovation & Manufacturing Brokerage Event 2019 w ramach projektu Fundacji Inteligentna Małopolska: Inicjatywa Awangarda w Małopolsce.

Celem projektu jest wsparcie współpracy międzynarodowej małopolskich przedsiębiorców i klastrów (uzyskanie przez ich projekty biznesowe poziomu TRL 8-9), zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, ograniczenie kluczowych deficytów gospodarki Małopolski (mały popyt na innowacje, małe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym na B+R) oraz przyczynienie się do utrzymania i poprawy konkurencyjności europejskiego sektora produkcji.

Dla South Poland Cleantech Cluster wyjazd okazał się bardzo dobrą okazja do nawiązania kontaktów międzynarodowych, które prawdopodobnie zaowocują współpracą przy pisaniu wspólnych wniosków projektowych o fundusze unijne. Dzięki temu, że region Małopolski jest zaangażowany w Inicjatywę Awangarda Karolina wystąpiła podczas wydarzenia z prezentacją dotyczącą klastra. Tego typu prezentacje są zawsze znakomitą formą promocji i dają możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej.

Region Małopolski reprezentowali:

Barbara Grodowska – Fundacja Inteligentna Małopolska
Karolina Najder – SPCleantech Cluster
Andrzej Czulak – New Era Materials sp. z o.o.
Marta Czulak – GOFAR sp. z o.o.
Anna Sowa – Jadczyk – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Marcin Derejski – Magnoterm sp. z o.o.